Για ποιο λόγοι οι άνθρωποι κάνουν καλές πράξεις;

Για ποιο λόγο τελικά κάνουμε καλές πράξεις; Είναι αποκλειστικά και μόνο η επιθυμία μας να βοηθούμε τους άλλους ή επιθυμούμε και μέσα από αυτές να ενισχύουμε την πίστη στον εαυτό μας και να αισθανόμαστε και εμείς οι ίδιοι ηθική ικανοποίηση;

Πολλοί ισχυρίζονται πως προβαίνουμε σε καλές πράξεις επειδή επιθυμούμε να αισθανθούμε χαρά και να ανυψώσουμε τον εαυτό μας. Αυτό, θεωρούν πολλοί, καθιστά τον άνθρωπο ένα ιδιοτελές ον το οποίο πάντοτε επιθυμεί ενδόμυχα να πράττει το οτιδήποτε με γνώμονα το δικό του συμφέρον.

Αλλά γιατί αυτό είναι απαραίτητα κακό; Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι αμοιβαίες, που σημαίνει πως τις συνδέει η αλληλεπίδραση και η αλληλοβοήθεια. Αν μέσω της βοήθειας προς τους άλλους εμείς αισθανόμαστε καλύτερα, αυτό δεν καθιστά την πράξη μας εγγενώς ιδιοτελή, αλλά ούτε και μειώνει την ευεργεσία της δράσης μας στο άλλο άτομο που βοηθήσαμε.

Το να αισθανόμαστε χαρά ίσως να αποτελέσει και το έναυσμα για να θελήσουμε να επαναλάβουμε την πράξη μας και να ενισχύσουμε την προσφορά μας σε έναν άνθρωπο που μπορεί να την έχει ανάγκη.

Ακόμα και αν κάποιος προβαίνει σε μία καλή πράξη απλά και μόνο για να δεχτεί τη ηθική ικανοποίηση από το θαυμασμό των άλλων, αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό για να μειώσει τη χαρά εκείνου που την εισπράττει.

Για αυτό ας χαιρόμαστε ελεύθερα όταν βοηθάμε τους άλλους. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι σχέσεις αλληλεπίδρασης –όχι με την εγωιστική έννοια, αλλά με την άποψη πως όλοι θέλουμε τόσο να δίνουμε όσο και να παίρνουμε.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ