Σύλλογος φίλων νοσοκομείου Γιαννιτσών: Τίμησε τους μεγάλους δωρητές του συλλόγου

Ο σύλλογος φίλων νοσοκομείου Γιαννιτσών τίμησε τους μεγάλους της δωρητές του συλλόγου τους γηγενείς Λευθέρη κ. Αριστοτέλη καμτσίκη.

“Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς είμαστε ευγνώμονες! Λευθέρη κ. Αριστοτέλη η θεία πρόνοια να σας παρέχει σε αφθονία αυτό που σας αναλογεί και στα επέκεινα αυτό που σας ανήκει!”