Νίκη Κεραμέως: Τα παιδιά θα διδάσκονται εθελοντισμό στα σχολεία

Αλλαγές από το νηπιαγωγείο μέχρι το απολυτήριο λυκείου προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως Eθελοντισμός, σεξουαλική αγωγή και επιχειρηματικότητα στα σχολεία

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή», η κα Κεραμέως ανέφερε πως από το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021) θα εφαρμοστεί τράπεζα θεμάτων για όλες τις τάξεις του λυκείου, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία στη βαθμολογία των μαθητών.

Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα θα συνεχίσουν να είναι τέσσερα ενώ για την απόκτηση του εθνικού απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι επιδόσεις και στις τρεις τάξεις του λυκείου με βάση το 10.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για σταδιακές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και των δύο βαθμίδων, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με την κα Κεραμεως το σχολικό πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί με νέες θεματικές όπως η σεξουαλική αγωγή, η επιχειρηματικότητα, ο εθελοντισμός και η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, ενώ θα αναμορφωθούν τα υπάρχοντα προγράμματα και βιβλία.

Για τα απογοητευτικά αποτελέσματα στον PISA  Πρόσφατα, η Ελλάδα κατέγραψε απογοητευτικά αποτελέσματα στον διαγωνισμό Programme for International Student Assessment του ΟΟΣΑ, που οργανώνεται ανά τριετία και εξετάζει τρεις δεξιότητες των μαθητών σε κάθε χώρα: κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες.

Η κα Κεραμέως σχολιάζει πως «τα αποτελέσματα του διαγωνισμού καταδεικνύουν μία χρόνια παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος».   Η ίδια υπογραμμίζει τη σημασία για αλλαγές από το νηπιαγωγείο: «Έχει αποδειχθεί ότι οι γνώσεις και εμπειρίες που προσλαμβάνουν τα παιδιά έως τα 6 τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική και παιδαγωγική ανάπτυξή τους και βελτιώνουν σημαντικά τις μελλοντικές μαθησιακές τους επιδόσεις (…)

Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και η συνεργατικότητα. Να επιβραβεύεται η επιδίωξη για συνεχή αυτοβελτίωση και όχι να συντηρούμε πρότυπα ήσσονος προσπάθειας και εξισωτισμού προς τα κάτω. Οι πρωτοβουλίες μας υπηρετούν αυτή τη λογική».

Η υπουργός κρίνει αναγκαία την προσθήκη νέων δεξιοτήτων στο σχολικό πρόγραμμα «ώστε πέραν της σφαιρικής προσέγγισης και εμβάθυνσης σε γνωστικά αντικείμενα, να παρέχονται στους νέους επιπλέον εφόδια που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν καλύτερα την παρεχόμενη γνώση και να προσαρμόζονται πιο ευέλικτα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον».

«Ο εμπλουτισμός αυτός δρομολογείται αφενός με την προσθήκη νέων θεματικών στο σχολικό πρόγραμμα, όπως ο εθελοντισμός, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή, η καταπολέμηση των εξαρτήσεων, αφετέρου με την αναμόρφωση των ήδη υπαρχόντων σχολικών προγραμμάτων και εγχειριδίων. Επιπλέον, η αξιοποίηση εργαλείων, όπως το πολλαπλό βιβλίο, που προάγουν την κριτική σκέψη και άλλες ήπιες δεξιότητες, είναι στις προτεραιότητές μας. Αυτονοήτως θα προκύψει και η ανάγκη στοχευμένης ανακατανομής των προγραμμάτων και των ωραρίων».   Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των νέων προγραμμάτων σπουδών μέσα στο επόμενο έτος και να εκδοθούν τα αντίστοιχα βιβλία.