Δήμος Αθηναίων: Γεύμα αγάπης σε περισσότερους από 1.200 άπορους και άστεγους

Γεύμα αγάπης την ημέρα των Χριστουγγένων σε χιλιάδες απόρους άστεγους από την δήμο Αθηναίων.