ΕΟΠΕ: Βραβεία Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων- “Κατερίνα Παναγοπούλου”

Η Διοίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων γνωστοποιεί ότι: Προκηρύσσει τα ετήσια βραβεία – υποτροφίες καλύτερων εργασιών (Πτυχιακών, Διπλωματικών, Διδακτορικής Διατριβής), ΒΡΑΒΕΙΟ Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, υπό τη μορφή χρηματικού επάθλου.

Ο τίτλος των βραβείων – υποτροφιών αναφέρεται στην Ευεργέτη, Πρέσβη Καλής Θελήσεως και Επίτιμη Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων, κα Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, η οποία διατελεί Πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Ευ Αγωνίζεσθαι.

Προθεσμία υποβολής: 31η Μαρτίου 2020 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: