Λεονίκος Μαυρογένης: Marketing Manager Consumer Goods Greece

Είμαστε σαφώς σε μία περίοδο δύσκολη για το Marketing και την επικοινωνία. Ποιοί πιστεύετε ότι είναι οι λόγοι και πώς θα πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τον κλάδο;
Η υφιστάμενη οικονομική συγκυρία δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και πλήττει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική οικονομία. Όπως όλοι οι τομείς, έτσι και η αγορά της επικοινωνίας δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από το ευρύτερο οικονομικό κλίμα. Παρόλα αυτά, στην SCA θεωρούμε ότι η κρίση ευνοεί την καινοτομία. Ως μέλος ενός Ομίλου που έχει σαν πυξίδα της την πρόοδο και την ανάπτυξη συνολικά, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες
της εποχής και εξελισσόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον στη διαμόρφωσή του οποίου συμβάλλουμε και εμείς οι ίδιοι. Αυτό που παρατηρείται είναι μια στροφή της επικοινωνίας σε νέα εργαλεία και μέσα, που τοποθετούν, ουσιαστικά, στο επίκεντρό τους το χρήστη,
κάνοντάς τον συμμέτοχο της διαδικασίας. Το γεγονός αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο της επικοινωνίας. Αποτελεί μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο σε νέα κανάλια και φρέσκιες ιδέες ενώ συμβάλλει στη βελτίωσή μας ως ανθρώπους και επαγγελματίες. Marketing Manager Consumer Goods Greece ΛΕOΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΓEΝΗΣ

Η οικονομική κρίση έχει επίπτωση στον τρόπο με τον οποίοεπιλέγετε τις τεχνικές προσέγγισης των υποψηφίων πελατών της εταιρείας;
Η προσέγγιση του καταναλωτή δεν πραγματοποιείται με ένα μόνο τρόπο. Αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει σειρά ενεργειών, καναλιών, πληροφοριών και συνεργατών. Αρχικά τα προϊόντα μας είναι η βάση της οποιασδήποτε προσπάθειάς μας και πάνω σε αυτά χτίζουμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και να προσφέρουμε προϊόντα που καθημερινά βελτιώνουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Έπειτα, εστιάζουμε στους συνεργάτες μας, στο δίκτυο διανομέων, προωθόντας διαδικασίες υπεύθυνης πώλησης, εστιάζοντας στην ικανοποίηση του πελάτη. Τέλος, υποστηρίζουμε τις ενέργειες αυτές με μέσα και εργαλεία που τοποθετούν τον καταναλωτή στο επίκεντρο της
επικοινωνίας. Φυσικά, προβάλλουμε τα προϊόντα μας, αλλά συγχρόνως είμαστε συνεπείς και επιζητούμε τη δέσμευση του καταναλωτή, τα σχόλιά του, τις σκέψεις του. Τα νέα μέσα επιτρέπουν αυτή τη διάδραση και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τα προϊόντα μας βρίσκουν ένα κοινό δυναμικό, που τα πιστεύει και το εκφράζει με κάθε ευκαιρία.

Ένα σημαντικό κομμάτι του marketing και της επικοινωνιακής πολιτικής περνά σήμερα μέσα από τα socialmedia. Σε ποιό βαθμό η εταιρεία χρησιμοποιεί τα newmedia και socialmedia στην προσπάθεια για προβολή;
Η SCA, πρωτοπόρος πάντα σε όλους τους τομείς, αναγνωρίζει την αξία των νέων μέσων και επενδύει σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες και η διαδραστικότητα. Σε αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον, όπου όλοι οι χρήστες είναι πιθανοί υποστηρικτές ενός brand, η δυνατότητα του να αφουγκραζόμαστε τη γνώμη των καταναλωτών με όλους τους τρόπους είναι υψίστης
σημασίας και άξονας των ενεργειών μας. Γι΄αυτό το λόγο θα πρέπει να μιλάμε με τον κόσμο με ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, δίνοντάς του τη δυνατότητα να μας μιλήσουν για ό,τι τους αρέσει στα προϊόντα που προσφέρουμε. Αξίες όπως η διαφάνεια και η αυθεντικότητα είναι το νόμισμα με τη μεγαλύτερη αξία σε αυτό το περιβάλλον.