Νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς – Ψηφίστηκε το Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων

Έγινε η αρχή για τη σύνταξη του νέου νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς και επισήμως.

Το νέο νομοσχέδιο αναμένεται να δώσει τη λύση για να μπει τέλος στην τραγική κατάσταση με τα εκατομμύρια αδέσποτα ζώα στη χώρας μας και τις καθημερινές κακοποιήσεις, που μένουν συχνά ατιμώρητες.

Το άρθρο 19 «Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων» του νομοσχεδίου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» πέρασε κατά πλειοψηφία.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου είναι ένα πάγιο αίτημα των φιλόζωων.

Τι περιλαμβάνει το Άρθρο 19:

Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων

Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται και λειτουργεί ηλεκτρονικό Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων με σκοπό την καταγραφή τους σε μία ενιαία ανοικτή βάση. Στόχος της καταγραφής είναι η εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η διαπίστωση της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους ως νομικών προσώπων, καθώς και η συμμετοχή στη διαβούλευση ενόψει της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου.

Στο Μητρώο υπέχουν υποχρέωση εγγραφής τα αναγνωρισμένα και νομίμως λειτουργούντα Φιλοζωικά Σωματεία και Ενώσεις. Η επιτυχής εγγραφή στο μητρώο, κατόπιν ελέγχου των όρων και προϋποθέσεων, αποδίδει έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής, ο οποίος αποτελεί το αναγνωριστικό γνώρισμα για τη συμμετοχή του σωματείου ή της ένωσης σε εθελοντικές ή μη δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων Υπουργείων, καθώς και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα ζώα συντροφιάς.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.