Μαθητές από την Κομοτηνή καινοτομούν! Έφτιαξαν application για ανακύκλωση!

Η εφαρμογή E-RecycleBin μας μαθαίνει πως να κάνουμε ανακύκλωση.

Οι μαθητές της ομάδας ρομποτικής και προγραμματισμού του 3ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής, με τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και θέλοντας να ενισχύσουν την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια να ενδυναμωθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των συμπολιτών μας, δημιούργησαν την εφαρμογή E-RecycleBin σε Web version και Android application.

Συγκεκριμένα, οι δημότες της πόλης μας καθώς και οι επισκέπτες της μπορούν:

Α. να «κατεβάσουν» από το Play Store την εφαρμογή android E-RecycleBin (https://bit.ly/erecyclebin), η οποία τους δίνει τη δυνατότητα: 1. να ενημερώνονται για το σύνολο των μπλε κάδων ανακύκλωσης της πόλης, 2. να εντοπίζουν τον πλησιέστερο μπλε κάδο ανακύκλωσης, 3. να πληροφορούνται για θέματα ανακύκλωσης και 4. να έρχονται σε ηλεκτρονική επικοινωνία (μέσω email) α) με την ομάδα ανάπτυξης, σε περίπτωση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή β) με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής, σε περίπτωση προβλημάτων που αφορούν τους μπλε κάδους ανακύκλωσης (σωστή/ λανθασμένη χρήση, κατάσταση, λειτουργικότητα, καταστροφή ή άλλα προβλήματα που ενδέχεται να παρατηρηθούν),

Β. να χρησιμοποιήσουν τη Web Version της εφαρμογής (https://robotics.sites.sch.gr/erecyclebin), η οποία τους προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες με την android και παρέχει επιπλέον:  1. Πρόσβαση για τους χρήστες στα ανοιχτά δεδομένα της (Open Data), τα οποία μπορεί να εξάγουν σε Excel και SQL.  2. Πρόσβαση για τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου Κομοτηνής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κάδων Ανακύκλωσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.Κ.Α), που υλοποιήθηκε για τις ανάγκες επεξεργασίας και ενημέρωσης των στοιχείων των μπλε κάδων ανακύκλωσης.

Προγραμματισμός: Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς, Α΄ Λυκείου Υλοποίηση – Σχεδιασμός: Βασίλειος Ευτυχιάκος, Α΄ Λυκείου & Άγγελος Μιχαήλ Χουβαρδάς, Α΄ Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ανδρονίκη Βερρή, ΠΕ86  &  Χουρμούζης Μαργαρίτης, ΠΕ03.