Χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με 50 εκατ. ευρώ ενισχύεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», από το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της ΕΕΤΑΑ.

Στην χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με κονδύλιο ύψους 50 εκατ. ευρώ προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εσωτερικών και η ΕΕΤΑΑ, υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» έως την 31η Μαΐου 2021.

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 50 εκατ. ευρώ

Η καταβολή των πόρων στην ΕΕΤΑΑ για την περαιτέρω διάθεσή τους προς τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταβληθούν τα λειτουργικά κόστη των εμπλεκόμενων δομών για τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», θα πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις.

Η πρώτη δόση θα αποτελεί το 75% του προβλεπόμενου ποσού, η δεύτερη το 17% και το υπόλοιπο 8% θα διατεθεί με την τρίτη δόση.