Συνεχίζονται τα έκτακτα μέτρα στις δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε εγρήγορση για την προστασία όλων των πολιτών.

Όλα τα έκτακτα μέτρα σχετικά με τις δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (λέσχες φιλίας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ανοικτοί και κλειστοί αθλητικοί χώροι, πολιτιστικοί χώροι, παιδικές χαρές, κέντρα δια βίου μάθησης, δημοτικές υπηρεσίες, ελεγχόμενη στάθμευση κ.α.) που έχουν προκύψει  από τις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, συνεχίζονται μέχρι να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Επίσης συνεχίζεται η αναστολή μέχρι νεότερης ανακοίνωσης:

·  Της λειτουργίας των υπηρεσιών της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων που εξυπηρετούν το κοινό. Η αναστολή της λειτουργίας δεν θα έχει καμία επίπτωση, οικονομική ή άλλη, στην εξέλιξη των υποθέσεων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

·  Της λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που εξυπηρετούν το κοινό. Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να συνεχίσουν να πληρώνουν όλες τις οφειλές προς το Δήμο που περιλαμβάνουν έναν μοναδικό κωδικό RF με χρήση του ebanking για όλες τις τράπεζες. Η αναστολή της λειτουργίας δεν θα έχει καμία επίπτωση, οικονομική ή άλλη, στην εξέλιξη των υποθέσεων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

·  Της λειτουργίας του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ για συναλλαγές με το κοινό. Οι πολίτες , μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του Δήμου Αθηναίων  μπορούν να συνεχίζουν να υποβάλλουν αιτήσεις για διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους σύμφωνα με το Νόμο Ν4647/2019, μέχρι και τις 30/06/2020. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα παροχής βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ με ηλεκτρονικό τρόπο.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι πολίτες μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ηλεκτρονικά τα εξής πέντε πιστοποιητικά:

  • ·         Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
  • ·         Πιστοποιητικό Γέννησης
  • ·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • ·         Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
  • ·         Πιστοποιητικό Ιθαγένειας