«Οι Φίλοι του Παιδιού» χρειάζονται την στήριξή μας (vid)

Τα παιδιά άπορων οικογενειών έχουν κι αυτά το δικαίωμα στην διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Και το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» είναι εδώ για να τους προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια.

Η πρωτοφανής και συνεχώς επιδεινούμενη οικονομική κρίση που ζούμε τα τελευταία δέκα χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των οικογενειών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» χρειάζεται την βοήθεια όλων για την εξασφάλιση νέων εσόδων προκειμένου να συνεχίσει το έργο του. Σε μια εποχή, μάλιστα, που αναμένεται αύξηση των δυσμενών επιπτώσεων λόγω κορωνοϊού.

Η βοήθεια του καθενός είναι πολύτιμη. Μπορείτε όλοι να βοηθήσετε και να προσφέρετε ανακούφιση και ελπίδα στα παιδιά των άπορων οικογενειών.

Ποιο είναι το Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού»

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» δημιουργήθηκε το 1987 με σκοπό να προσφέρει σε παιδιά απόρων οικογενειών τα απαραίτητα εφόδια για τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Στα 33 χρόνια λειτουργίας του έχει προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε περισσότερα από 14.200 παιδιά σε 6.200 οικογένειες.

Η φτώχεια επιδρά πολύ αρνητικά στη διαμόρφωση των μελλοντικών προοπτικών των παιδιών αυτών και τους στερεί ευκαιρίες αυτονόητες για τους συνομηλίκους τους. Βιώνουν μια ελλειμματική παιδική ηλικία η οποία τα οδηγεί στο να γίνουν περιθωριοποιημένοι ενήλικες.

Σκοπός των «Φίλων του Παιδιού» είναι να σπάσουν αυτόν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να διεκδικήσουν το μέλλον που τους αξίζει. Με αυτό σαν οδηγό προσφέρουν πολύπλευρη στήριξη:

Υλοποιούν πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, καλύπτουν ενοίκια, πληρώνουν λογαριασμούς και έτσι βοηθούν τις οικογένειες να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους δυσκολίες. Έχουν πρότυπο, σύγχρονο Παιδικό Σταθμό στον οποίο γίνεται σημαντικό έργο για να βοηθήσουν τους γονείς να βρουν δουλειά και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Ταυτόχρονα εφαρμόζουν πλούσιο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα για να στηρίξουν τα παιδιά στο σχολείο και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους. Τέλος υλοποιούν πολύ σημαντικό πρόγραμμα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου οι γονείς να εκπαιδευτούν, να ενδυναμωθούν και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις ανάγκες τους κυρίως σε σχέση με την ορθή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

Και όλα αυτά με σκοπό τα παιδιά αυτά να γίνουν υγιείς και δημιουργικοί ενήλικες.