Δίρφυς: Δράσεις υποστήριξης ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Χορηγίες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο Ασκληπιείο νοσοκομείο της Βούλας, από την εταιρεία Δίρφυς.

Η εταιρεία εμφιάλωσης Δίρφυς ΑΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προβαίνοντας σε χορηγίες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στο Ασκληπιείο νοσοκομείο της Βούλας.

Ειδικότερα, υπό την κοινή δραστηριοποίηση εταιρειών-μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, στην οποία ανήκει και η Δίρφυς, πραγματοποιήθηκε σημαντική συνεισφορά σε εμφιαλωμένο νερό προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που διανεμήθηκε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σημειώνεται ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιτελεί αξιόλογο έργο πανελλαδικά προάγοντας έννοιες όπως η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και ο εθελοντισμός.

Επιπλέον, προσφάτως η εταιρεία εμφιάλωσης νερού Δίρφυς προσέφερε στο υγειονομικό προσωπικό του Ασκληπιείου νοσοκομείου της Βούλας, ποσότητες νερού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στην καθοριστική συμβολή και στον καθημερινό προσωπικό αγώνα των ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας.