γγ Ισότητας & Το Χαμόγελο του Παιδιού: Συμφωνία συνεργασίας για την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Στόχος η άμεση επέμβαση όπου αυτή χρειάζεται!

Η πληρέστερη και ταχύτερη προστασία και υποστήριξη των γυναικών και παιδιών, θυμάτων ενδοοικογενιακής βίας, αποτελεί στόχο του συμφώνου συνεργασίας που υπέγραψε η γενική γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις γυναικών και των παιδιών τους, αλλά και η ενίσχυση των διαδικασιών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας.

Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν εκατέρωθεν οι υπηρεσίες, γνώσεις, πληροφορίες, τεχνογνωσία και εμπειρίες των δυο πλευρών.

«Δυστυχώς, υπάρχουν δεκάδες γυναίκες και παιδιά που στερούνται το σημαντικότερο όλων των δικαιωμάτων, το δικαίωμα να ζουν χωρίς βία», επισήμανε η γγ Μαρία Συρεγγέλα