Εκατοντάδες δωρεάν γεύματα για άστεγους – Η κοινωνική αλληλεγγύη ξανά στο προσκήνιο

Καταστήματα που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, προσφέρουν γεύματα αλληλεγγύης στους άστεγους συμπολίτες μας.

H «Εμπειρία της Παρασκευής» και τα «Pretty Amazing & Xtraordinary» burgers για ακόμη μια φορά στο πλευρό όσον έχουν ανάγκη, για καλό σκοπό!

Τα TGI Fridays Greece και τα Pax burgers προσέφεραν εκατοντάδες γεύματα στους άστεγους της Δομής «Ανθρώπων Γεύματα» του Οργανισμού «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών».