Δράσεις για την ενίσχυση της ένωσης «Μαζί για το Παιδί»

Στο πλαίσιο των δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η Εθνική Ασφαλιστική προχωρά στην οικονομική ενίσχυση του “Προγράμματος Ολιστικής Στήριξης Οικογενειών” της ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Στόχος του εν λόγω προγράμματος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, είναι να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής οικογενειών με ανήλικα παιδιά που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και κοινωνικό αποκλεισμό μέσω παρεμβάσεων που επικεντρώνονται σε τέσσερις άξονες: σίτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εκπαίδευση και υποστήριξη στην εύρεση εργασίας, στις περιπτώσεις που οι ωφελούμενες οικογένειες μπορούν να εργαστούν.