«Ο άλλος άνθρωπος» – Ο καθένας προσφέρει ότι μπορεί και αυτό είναι αρκετό!

«Ο άλλος άνθρωπος» είναι μία κοινωνική προσπάθεια που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την προσφορά των συνανθρώπων μας.

Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν με όποιο τρόπο μπορούν, είτε είναι εθελοντική εργασία, είτε τρόφιμα, ακόμα και δωρεές όπως αυτή της Beluga Jewelry, η οποία ανακοίνωσε πως το 50% των εσόδων κάθε 15 &16 του μήνα θα δίνονται για την υποστήριξη της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος»!

Τι είναι «Ο άλλος άνθρωπος»;