«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης» στον Δήμο Πειραιά

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Δίκτυο Πρόληψης και ‘Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στον Δήμο Πειραιά -Social Innovation Piraeus», από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ).

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω παρεμβάσεων, συντονισμού και επιτήρησης των δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στον Δήμο Πειραιά.

Επιδίωξη είναι επίσης, ο εντοπισμός και η καταγραφή αναγκών, καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, προκειμένου να εξαλειφθεί η κοινωνική περιθωριοποίηση και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, όπως και στην καθιέρωση μηχανισμών και πρακτικών για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των δυσμενών αποτελεσμάτων της οικονομικής ύφεσης και των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19.

«Στόχος μας με το πρόγραμμα “Δίκτυο Πρόληψης και ‘Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στον Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus” είναι να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο συμπολίτες μας που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Πρόκειται για ακόμα ένα χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς πόρους πρόγραμμα, το οποίο αξιοποιούμε για να προσφέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη στις ευπαθείς ομάδες της πόλης μας» τόνισε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.