Συνεργασία του δήμου Γαλατσίου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε πρόγραμμα επισιτιστικής ενίσχυσης

Στην υλοποίηση ενός προγράμματος έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης προχωρά ο δήμος Γαλατσίου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον covid-19.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη στήριξη δημοτών ωφελούμενων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου και οι οποίοι έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία (π.χ. παύση ή αναστολή εργασίας, απόλυση, ανεργία, αναπηρία κ.α.).

Το σχέδιο αυτό θα υλοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο και αφορά στην προμήθεια διατακτικών σούπερ μάρκετ (ύψους 100 ευρώ για την κάθε οικογένεια) για την κάλυψη έκτακτων επισιτιστικών αναγκών. Η επιλογή των δημοτών θα γίνει με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και η κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα πραγματοποιείται μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο.