Ρέθυμνο – «Βοήθεια στο Σπίτι»: Πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους

Τους ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προσκαλεί ο Δήμος Ρεθύμνου να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα.

Προσκαλούνται, λοιπόν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ηλικιωμένα άτομα 65 ετών και άνω καθώς και άτομα με ή χωρίς αναπηρία με χαμηλό εισόδημα τα οποία διαβιούν κυρίως μοναχικά, να απευθυνθούν, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, στην αντίστοιχη Μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την Κοινωνική Υπηρεσία στο email: kinoniki@gmail.com ή να καλούν στα τηλέφωνα τις ώρες 8-9 π.μ και 2-3 μ.μ: 2831025761 / 2831051199 / 2831341055 / 2831341921 / 2831061060 / 2831052777.