Αρχική BREAKING NEWS ReGeneration: Αιτήσεις έως τις 14 Σεπτεμβρίου για εξάμηνη απασχόληση με μισθό από...

ReGeneration: Αιτήσεις έως τις 14 Σεπτεμβρίου για εξάμηνη απασχόληση με μισθό από 750 ευρώ

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι που θέλουν να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα ReGeneration, που αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Global Shapers Athens Hub με τη συνδρομή μεγάλων εταιρειών και πολυεθνικών και στόχο έχει να συμβάλει στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Κολέγια και να έχουν ηλικία έως 29 ετών.

Το ReGeneration είναι ένα πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης που προσφέρει πολύπλευρη εργασιακή εμπειρία και ουσιαστική εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Δυνατότητα έμμισθης εργασίας (για 6 μήνες κατ’ελάχιστον) σε συμμετέχουσα εταιρεία, με ελάχιστο μισθό τα 750 ευρώ (μικτά)
  • 32 ώρες εκπαίδευσης σε Soft και Business Skills
  • Έως 25 ώρες κοινωνικής προσφοράς με τη μορφή της προσφοράς εθελοντικής εργασίαςσε Μη Κυβερνητική Οργάνωση
  • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα mentoring.

Το πρόγραμμα απαιτεί καθημερινή οκτάωρη απασχόληση, επί τη βάση πενθημέρου ή εξαημέρου ανάλογα με την επιχείρηση. Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του κάθε συμμετέχοντα ορίζεται από την ίδια την εταιρεία στην οποία θα παρέχει την εργασία του.

Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, πιθανώς και Σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ αρκεί οι 25 ώρες αυτής να πραγματοποιηθούν εντός της διάρκειας του ενός έτους που το βιογραφικό του υποψηφίου θα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας του ReGeneration.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες πρέπει:

  • Να είναι απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ,ΤΕΙ, Κολέγιο), ανεξαρτήτως γνωστικού πεδίου.
  • Να έχουν μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, έως τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές τους.
  • Να είναι ηλικίας έως και 29 ετών.
  • Να συμμετέχουν/έχουν συμμετάσχει σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).

Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας την κατεύθυνση του ενδιαφέροντός του/της μεταξύ των κλάδων: Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Τεχνών. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει αίτηση σε παραπάνω από μια κατευθύνσεις η αίτηση του θα ακυρώνεται.

Εάν η αίτηση συμμετοχής του συμμετέχοντα υποβληθεί επιτυχώς στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr, ο συμμετέχων θα λάβει σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δήλωσε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Οι συμμετέχοντες θα αμείβονται για την εργασία που θα παρέχουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, κατ’ ελάχιστο, με το μικτό ποσό των 750 ευρώ μηνιαίως.