Εγγραφές εθελοντών ΕΟΔΥΑ 2020 – 2021

Οι εγγραφές Εθελοντών για το Βασικό Σχολείο Διάσωσης 2020 – 2021 ξεκίνησαν.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΟΔΥΑ

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά προς την κοινωνία. Η αδυναμία των δομών της Πολιτείας, η έλλειψη σχεδιασμού και οργάνωσης, σε συνδυασμό με την αδιαφορία μεγάλου μέρους του πληθυσμού, αυξάνουν στο έπακρο και δημιουργούν καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την Ανθρώπινη Ζωή & Υγεία καθώς & το Περιβάλλον, κυρίως από Φυσικές ή Τεχνολογικές Καταστροφές.

Για τους παραπάνω λόγους και όχι μόνο, άνθρωποι με ευαισθησίες, ανησυχίες, όρεξη, εμπειρία, γνώσεις, όραμα και κυρίως διάθεση για Εθελοντική προσφορά, ιδρύσαμε την ¨ΕΟΔΥΑ¨ (Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών) με έδρα τη Λάρισα και απώτερο στόχο την ανάπτυξή της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Η ΕΟΔΥΑ έχει ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμό Μητρώου: 28/2019 (αρ. πρ.: 7877/02.12.2019) και στο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλελέρ με την απόφαση 75/2020 (αρ. πρ.: 7252/04.05.2020).

ΣΚΟΠΟΙ ΕΟΔΥΑ

Σε μια εποχή ολοένα και αυξανόμενων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η έννοια του Εθελοντισμού αποκτά εξέχουσα σημασία υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινωνική αλληλεγγύη και ανιδιοτελή προσφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όπου η άμεση παροχή ποιοτικής βοήθειας κατά την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική.

Η ¨ΕΟΔΥΑ¨ με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του Εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς, με κύριο βραχίονα την παροχή ποιοτικών Διασωστικών & Υγειονομικών υπηρεσιών, αναπτύσσει Εθελοντικές δράσεις με σκοπό την θωράκιση της Κοινωνίας από απειλητικές καταστάσεις.

Η ¨ΕΟΔΥΑ¨ αξιοποιεί όλη τη συσσωρευμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και εκπαιδευτική δράση των μελών της με στόχο την οργάνωση εκπαιδευμένων Εθελοντών για συμμετοχή σε Επιχειρησιακές δράσεις διαχείρισης επειγουσών καταστάσεων.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Η στελέχωση της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι καθαρά Εθελοντική και μέλη της μπορούν να γίνουν Άνδρες & Γυναίκες κάτοικοι Ελλάδας ή Ευρωπαίοι πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο και δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Άτομα από 16 – 18 ετών μπορούν να συμμετάσχουν με τη γραπτή συναίνεση (Υπ. Δήλωση) του κηδεμόνα τους, αλλά θα συμμετέχουν μόνο στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και όχι στις υγειονομικές ή επιχειρησιακές αποστολές διάσωσης και έρευνας, μέχρι να συμπληρώσουν το 18 έτος της ηλικίας τους.

Άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών έχουν ρόλο υποστηρικτικό και συμβουλευτικό σε επιχειρησιακές αποστολές διάσωσης & έρευνας, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ελεύθερα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ¨ΕΟΔΥΑ¨.

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ποιοτική συνεχιζόμενη Εκπαίδευση είναι ο βασικός παράγοντας επίτευξης του σκοπού της ¨ΕΟΔΥΑ¨, για το λόγο αυτό έχει καταρτιστεί αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κυρίως οι κανόνες συμμετοχής στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και τα Εξειδικευμένα Σχολεία Διάσωσης.

Η εκπαίδευση και επιχειρησιακή δράση της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι ποιοτικά εφάμιλλη αντίστοιχων Ομάδων & φορέων επαγγελματικού επιπέδου.

Επιπλέον, το σύνολο σχεδόν των Εθελοντών της ΕΟΔΥΑ είναι πιστοποιημένοι Ανανήπτες – Διασώστες & Εκπαιδευτές στη Βασική Υποστήριξη Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED) από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). Επίσης 6 Εθελοντές είναι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών (Instructor Trainer) και  Διευθυντές Εκπαίδευσης (Course Director) του ERC.

Η ΕΟΔΥΑ επιπλέον, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά προγράμματα παροχής ¨Α΄ Βοηθειών¨, σε ενδιαφερόμενους Φορείς, Εταιρείες, Συλλόγους και Πολίτες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΟΔΥΑ έχει τη δυνατότητα να μελετήσει, να σχεδιάσει, να οργανώσει και να υποστηρίξει Υγειονομικά – Διασωστικά (με άριστα εκπαιδευμένους & πιστοποιημένους Υγειονομικούς  Διασώστες & ειδικό εξοπλισμό) την κάλυψη  Αθλητικών, Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε Φορείς, Εταιρείες, Συλλόγους και Πολίτες.

Ήδη από την ίδρυσή της, η ΕΟΔΥΑ συμμετείχε σε περισσότερες από 500 Εθελοντικές Δράσεις – Υγειονομικές καλύψεις, συνολικής διάρκειας 2500 Εθελοντικών ωρών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ποιοτικές υγειονομικές & διασωστικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζοντας επιτυχώς εκατοντάδες περιστατικά.

Φιλοσοφία και βασική Αρχή της ¨ΕΟΔΥΑ¨ είναι: ¨Δίπλα στον Άνθρωπο – δίπλα στην Κοινωνία¨

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας στα 6971.64.16.64 &  6908.72.24.11 στο email: info@eodia.gr  στο facebook eodia2017, ή στο  www.eodia.gr