Σεμινάριο Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης Τραύματος στη Σύρο

H διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και με την εθελοντική προσφορά των στελεχών του Εθνικού Κέντρου PHTLS διοργανώνουν το 3ο εκπαιδευτικό σεμινάριο Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης Τραύματος (PHTLS) στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2020 στη Σύρο.

Παραμένοντας συνεπείς στη στρατηγική κατεύθυνση για συνεχή επένδυση από κοινού στο ανθρώπινο κεφάλαιο, οι ανωτέρω φορείς εδραιώνουν τον κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων επαγγελματιών υγείας στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραύματος. Ο κώδικας αυτός περικλείει γνώσεις και αρχές, που επικεντρώνονται στη θεώρηση του πολυτραυματία ως μια αδιάσπαστη ενότητα με ειδικές ιεραρχημένες ανάγκες και στην προαγωγή της κριτικής σκέψης ως θεμελίου λίθου για την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον άνθρωπο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διασώστες του ΕΚΑΒ και σε εργαζόμενους της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας ιατρούς, νοσηλευτές, πληρώματα ασθενοφόρου Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και Περιφερειακών Ιατρείων των Κυκλάδων. Την εκπαίδευση θα πραγματοποιήσουν οι Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του Εθνικού Κέντρου PHTLS.