“Γέφυρα” αναστολής πλειστηριασμών για τους ευάλωτους δανειολήπτες από τις τράπεζες

Έπειτα από τις αναστολές πληρωμών δανείων που φτάνουν τα 20 δισ. ευρώ και την εντατική καμπάνια για την καθοδήγηση δανειοληπτών στο πρόγραμμα “γέφυρα” όπου οι αιτήσεις κινούνται ήδη στις 65.000, οι τράπεζες αναστέλλουν, μέχρι τα τέλη του έτους, και τους πλειστηριασμούς που αφορούν την πρώτη κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει ότι οι τράπεζες θα εξετάσουν και αιτήματα αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, από δανειολήπτες που ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά ευάλωτων. Προϋπόθεση της αναστολής του πλειστηριασμού θα είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος από τον δανειολήπτη, μαζί με δήλωση για την αποδοχή άρσης του τραπεζικού απορρήτου του ώστε να διαπιστωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία του ευάλωτου. Εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως ευάλωτου, οι διαδικασίες του πλειστηριασμού θα προχωρούν κανονικά.

Η ανακοίνωση των τραπεζών έρχεται να επιβεβαιώσει την τακτική των μη πλειστηριασμών για οικονομικά ευπαθείς ομάδες, την οποία ακολουθούσαν και προ κορονοϊού οι τράπεζες, αντιμετωπίζοντας με κοινωνική ευαισθησία περιπτώσεις αδύναμων πολιτών. Πλέον, όμως, η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας γενικά με τους πλειστηριασμούς, καθώς από την 1η/1/2021, θα ισχύσει ο νέος Κώδικας Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας. Με τον νέο νόμο θα ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς όλους τους πιστωτές και το δικαίωμα των πιστωτών να προβαίνουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί), εφόσον το χρέος δεν εξυπηρετείται, θα είναι αυτοδίκαιο και άμεσα εκτελεστό. Η προστασία της πρώτης κατοικίας αποσυνδέεται πλήρως από τους πιστωτές και την δανειακή σύμβαση (ή άλλη οφειλή) και πλέον θα αποτελεί κρατική μέριμνα για τους ευάλωτους οφειλέτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η χθεσινή ανακοίνωση των τραπεζών έρχεται να τονίσει, στον αντίποδα, ότι οι πλειστηριασμοί θα “τρέξουν” για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Παράλληλα με τη στήριξη των δανειοληπτών που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού και την προώθηση της ένταξής τους στο πρόγραμμα “γέφυρα”, οι τράπεζες θα ξεδιαλύνουν την “ήρα από το στάρι” με πλειστηριασμούς κατά στρατηγικών κακοπληρωτών. Και αυτό, καθώς είναι κρίσιμο να δοθεί άμεσα το μήνυμα, τόσο στους οφειλέτες, όσο και στους επενδυτές, ότι ο επικείμενος νέος νόμος για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δεν θα “παγώσει” τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για την αποκατάσταση της κουλτούρας πληρωμών και για την επιτυχία της μείωσης των κόκκινων δανείων με όχημα τον “Ηρακλή”.

Ποιοι μπορούν να ζητήσουν αναστολή πλειστηριασμού

Αναστολή πλειστηριασμού έως 31/12/20 θα μπορούν να ζητήσουν από τις τράπεζες όσοι πρακτικά θα συνεχίσουν να έχουν προστασία του δικαιώματος στέγασης από την 1η/1/2021 με το νέο καθεστώς. Πρόκειται για τα ευάλωτα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους και δικαιούνται το προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου.

Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, ορίζεται ως ακολούθως:

– Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα

– Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι οι εξής κατηγορίες:

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, γ) τα άτομα που τους έχει παραχωρηθεί μέρος ή νοικιάζουν μέρος της κύριας κατοικίας του νοικοκυριού.

Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.

Μονογονεϊκή οικογένεια: ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και ένα ή περισσότερα τέκνα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα θα πρέπει να είναι ανήλικο.

Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού για τη λήψη στεγαστικού επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.

Πηγή: capital.gr