Τα “Παιδικά Χωριά SOS” συμμετέχουν στην Eβδομάδα Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους

Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες – έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Ανταποκρινόμενα στη διεθνή στρατηγική του ΟΗΕ για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων που υλοποιείται κάθε Σεπτέμβριο, φέτος τα “Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος” συμμετέχουν στην «Eβδομάδα Δράσης για τους Παγκόσμιους Στόχους, in action SDGs Week» του Quality Net Foundation.

Διάβασε παρακάτω πώς συμβάλλουν στους 17 Παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ με σκοπό να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια. Στηρίζουν οικογένειες σε κρίση με σκοπό την αποκατάσταση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση. Εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, δίνοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον που ονειρεύονται.

Στόχος 7: Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια. Αυτοπαράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν σε ένα μεγάλο μέρος των δομών μας.

Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες. Στηρίζουν παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας και εθνικότητας.

Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Δεσμοί. Προωθούν θεσμικές αλλαγές για την αποϊδρυματοποίηση και την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα.