Εθελοντές απομάκρυναν μέσα σε τρία χρόνια 14 τόνους απορριμμάτων από ακτές

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση iSea έχει υλοποιήσει συνολικά 134 παράκτιους καθαρισμούς από το 2016 έως το 2019, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση και αντιμετώπιση του ζητήματος των υδάτινων απορριμμάτων. Κατά τους παράκτιους καθαρισμούς αυτής της περιόδου έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 14 τόνοι απορριμμάτων από 50 χλμ ακτής με τη συμμετοχή 2.500 εθελοντών. Οι δράσεις παράκτιων καθαρισμών πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών (φυτικούς σάκους και γάντια εργασίας) αποτελώντας παράδειγμα καλής πρακτικής για τη μείωση των απορριμμάτων και την παράλληλη τήρηση των ισχυόντων κανόνων ασφαλείας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των δράσεων τα απορρίμματα που συλλέγονται και απομακρύνονται, καταγράφονται σε φόρμες ανά κατηγορίες υλικών, που έχουν βασιστεί στη λίστα αντικειμένων που προτείνεται από την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

Στη Συνοπτική Παρουσίαση των Παράκτιων Καθαρισμών περιγράφονται οι στόχοι των δράσεων και οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δράσεων ως προς την πυκνότητα και τη σύνθεση των απορριμμάτων που έχουν καταγραφεί αναδεικνύοντας το μέγεθος της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλαστικά απορρίμματα μιας χρήσης. Σε αυτή θα βρείτε επίσης ποιες από τις περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις μπορούν να χαρακτηριστούν από καθαρές έως πολύ βρώμικες, αλλά και τα πολυπληθέστερα αντικείμενα που καταγράφηκαν. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, τα αποτσίγαρα έχουν την πρώτη θέση ανάμεσα στα απορρίμματα που συλλέχθηκαν και απομακρύνθηκαν από τις ακτές, ενώ τα κομμάτια πλαστικών και τα δίχτυα αλιείας ακολουθούν. Στην παρουσίαση των δράσεων περιγράφονται ακόμη οι πιθανές πηγές ρύπανσης σε διαφορετικές περιοχές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει.

Επιπλέον, εξετάζεται και η περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου εξαιτίας της αυξημένης δραστηριότητας του κλάδου της μυδοκαλλιέργειας του οποίου τα ίχνη εντοπίστηκαν ανάμεσα στα υπόλοιπα κοινά απορρίμματα και προτείνονται λύσεις που μπορούν να υιοθετηθούν σχετικά με την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων που προκύπτουν από αυτόν τον κλάδο. Για την υλοποίηση των δράσεων ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές των προγραμμάτων της iSea που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού, την ενεργό εμπλοκή του και την απομάκρυνση των υδάτινων απορριμμάτων από περιοχές σε όλη τη χώρα. Για τη σημαντική της συμβολή και συνεργασία στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τις δράσεις μας, ευχαριστούμε θερμά τη Δρ. Χρυσή Καραπαναγιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πηγή: parallaximag.gr