Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.)

Ανθρωπιστικές Αποστολές…

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση έρευνας και διάσωσης, τα μέλη της οποίας συμμετείχαν σε επιχειρήσεις από το 1978 σε εθελοντική βάση, ενώ από το 1994 λειτουργεί με τη μορφή σωματείο…

Το τμήμα αυτό της Ε.Ο.Δ. συγκεντρώνει , μεταφέρει και διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια σε πληγέντες πληθυσμούς από θεομηνίες ή έκρυθμες καταστάσεις, όπως επίσης διαχειρίζεται προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες σε συνεργασία τόσο με το Ελληνικό Κράτος όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ECHO*).

INFO

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Hellenic Rescue Team
Κηφισίας 13, Θεσσαλονίκη 542 48

Τηλέφωνο: 2310 310649

inform@hrt.org.gr

www.hrt.org.gr