Δράση της εταιρείας “Γρηγόρης” για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπ. Περιβάλλοντος

Η εταιρεία “Γρηγόρης” συμμετέχει εθελοντικά στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πρόγραμμα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την έκταση και τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, στην κατάρτιση και εκπαίδευση για την πρόληψη και μείωσή της, στη διάδοση καλών πρακτικών και στην προώθηση της δωρεάς πλεονασμάτων τροφίμων για κοινωφελή σκοπό.

Ο Μίλτος Τριανταφύλλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της “Γρηγόρης”, δήλωσε σχετικά: «Η σπατάλη τροφίμων πρέπει να σταματήσει σε όλα τα στάδια παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς, εκτός από την ανθρωπιστική πλευρά, έχει οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Ο Γρηγόρης εδώ και χρόνια δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας στο τέλος της ημέρας τις αδιάθετες μερίδες φαγητού από τα καταστήματά του σε κοινωφελή ιδρύματα».

Πηγή: marketingweek.gr