Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας είναι ένα ιστορικό Ίδρυμα παροχής παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Χατζηκυριακό και την σύζυγό του Μαριγώ με το Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Ιουνίου 1889. Εγκαινιάστηκε από την Βασίλισσα Όλγα στις 19 Ιανουαρίου 1904. Έκτοτε, το Ίδρυμα μετρά υπερεκατονταετή αδιάλειπτη λειτουργία και προσφορά πανελλήνιας εμβέλειας στον τομέα της παιδικής μέριμνας και προστασίας.

Το όραμα μας
Όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι σωματικά, ψυχικά και πνευματικά υγιή και να διαθέτουν ηθικές αρχές, καλές συνήθειες και τα αναγκαία εφόδια για τη ζωή.

Η αποστολή μας
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του Ιδρύματος: «Σκοπός του Καταστήματος εστίν η εν αυτώ περίθαλψις ορφανών και απόρων κορασίων, η εκπαίδευσις αυτών, η διδασκαλία και η εκμάθησις τέχνης τινός βιοποριστικής και η δια γάμου αποκατάστασις αυτών».

Οι κοινωνικές αλλαγές που επήλθαν με την πάροδο του χρόνου, επέβαλαν την διεύρυνση των σκοπών του.

Σήμερα, το Ίδρυμα παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη σε κορίτσια ηλικίας από 6 ετών, που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και προέρχονται από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Προσφέρει στέγη, ενδιαίτηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική και συναισθηματική υποστήριξη με την βοήθεια κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, επιμορφωτικές και εξωσχολικές δράσεις, οικονομική στήριξη στις μαθήτριές του που σπουδάζουν σε Α.ΕΙ. και Τ.Ε.Ι. ενώ ταυτόχρονα συντρέχει οικονομικά σε περιπτώσεις αποφοίτων μαθητριών, που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να εργαστούν.

Επιδιώκουμε να προστατεύουμε παιδιά σε κατάσταση ανάγκης, με το να τα φροντίζουμε προληπτικά και ενεργητικά με κάθε τρόπο, και με το να τα εκπαιδεύουμε και να τα προετοιμάζουμε για τη ζωή τους.

Η βάση μας
Εστερνιζόμαστε ουσιαστικά την βούληση του Ιδρυτή του Χατζηκυριακείου για το σεβασμό και την καλλιέργεια των ηθικών αρχών και αξιών της κοινωνίας και την ισχύουσα νομοθεσία. Υιοθετούμε έμπρακτα τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και τους Κανόνες Ζωής που εξασφαλίζουν την ομαλή, ευχάριστη, ειρηνική, δημιουργική, παραγωγική και ωφέλιμη συμβίωση των ανθρώπων.

Τα πιστεύω μας
Στην Κοινωνία Πολιτών είναι σημαντικό να υπάρχουν οργανωμένοι και αξιόπιστοι αποδέκτες και διαχειριστές των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων του κόσμου, γιατί αυτό ακριβώς εξασφαλίζει την ουσιαστική πραγματοποίηση κοινωνικού έργου.
Οι παιδικές ανάγκες της κάθε εποχής οδηγούν την δράση μας.
Εργαζόμαστε με ευρύτητα πνεύματος, ώστε οι ηθικές αξίες και διαθέσεις του Ιδρυτού του Χατζηκυριακείου να υπηρετούνται και να είναι πάντοτε προσανατολισμένες προς τις εκάστοτε ανάγκες της παιδικής προστασίας.
Ο αυριανός κόσμος μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινος μέσα από τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών.
Εκδηλώνουμε την αγάπη μας στα παιδιά φροντίζοντάς τα και προστατεύοντάς τα έτσι ώστε να είναι υγιή, να διαθέτουν εφόδια για τη ζωή τους και να έχουν ηθικές αρχές και καλές συνήθειες. Επενδύουμε στην εκπαίδευση γιατί αποτρέπει από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τότε μπορούν να φτιάξουν τον αυριανό κόσμο πιο ανθρώπινο για όλους.

Το παιδί είναι ένα με την οικογένειά του

Υποστηρίζουμε την οικογένεια και γενικότερα τους ενήλικες εκείνους, που εμπλέκονται με τα παιδιά, ώστε να πετύχουμε άριστα την αποστολή μας. Αναγνωρίζουμε και τιμάμε την ανιδιοτελή προσφορά, τον Εθελοντισμό, και την Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη.

Οι αξίες μας
Η δικαιοσύνη, η εντιμότητα και η ηθική συμπεριφορά αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας.
Η ομαδική εργασία με αλληλοσεβασμό, διαφάνεια, λειτουργικότητα, ευθύνη, και κέφι παραδειγματίζει τα παιδιά και αποδίδει άριστο αποτέλεσμα.
Η Ποιότητα είναι προϋπόθεση στη λειτουργία του Χατζηκυριακείου.

INFO:

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 18
Πόλη: Πειραιάς
Τ.Κ.: 185 38
Τηλέφωνο: 210 45 15 387 – 210 45 13 759
Φαξ: 210 45 37 629
Email: info@xatzikiriakio.gr

Web site: www.xatzikiriakio.gr