Δωρεάν Μαστογραφίες σε γυναίκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Ασπροπύργου

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου  Ασπροπύργου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, Προαγωγή Υγείας  και τον Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», διοργάνωσαν την παροχή δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών σε γυναίκες ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του τοπικού πληθυσμού, ηλικίας 40-69 ετών.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου  Ασπροπύργου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, Προαγωγή Υγείας  και τον Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», διοργάνωσαν την παροχή δωρεάν ψηφιακών μαστογραφιών σε γυναίκες ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του τοπικού πληθυσμού, ηλικίας 40-69 ετών.

Ο Σύλλογος Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» παρείχε δωρεάν τις μαστογραφίες στις γυναίκες ενώ το λοιπό κόστος της δράσης,  ανέλαβε  ο Δήμος Ασπροπύργου.

Η μεταφορά των γυναικών από και προς το Κέντρο Μαστού στις 8 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε με όχημα του Δήμου που διατέθηκε αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τη διασφάλιση ότι οι προς εξέταση γυναίκες ανήκαν πράγματι στις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια και προϋποθέσεις της συμμετοχής, ανέλαβε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Τέλος, όπως επισημάνθηκε η όλη διαδικασία προς και από το Κέντρο Μαστού πραγματοποιήθηκε με την τήρηση  όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης, ασφάλειας και υγιεινής που επιβάλουν οι κανονισμοί προστασίας λόγω της πανδημίας του Covid 19.

Πηγή: dytikesmaties.gr