Νέες Υποτροφίες 2020 ανακοινώθηκαν από το φιλανθρωπικό «Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά»

Νέες Υποτροφίες 2020 ανακοινώθηκαν από το  Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά» ανακοινώνει τη χορήγηση 30 οικονομικά βοηθήματα σε άτομα που κατάγονται από το Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο και ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 27, 2020 

Το Δ.Σ του φιλανθρωπικού ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά που εδρεύει στον Πειραιά με την από 28η Σεπτεμβρίου 2020 απόφασή του αποφάσισε για το έτος 2020 να χορηγήσει τριάντα 30 οικονομικά βοηθήματα σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών τους των οποίων το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ είκοσι χιλιάδων ευρώ 20.000,00 κατάγονται από το Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο ή σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους βαρών Θα χορηγηθούν τριάντα 30 οικονομικά βοηθήματα των δύο χιλιάδων ευρώ 2.000,00 το καθένα για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά ΑΙΤΗΣΗ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος η οποία θα συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά

α Εκκαθαριστικά Εφορίας του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα εισοδήματα των οικονομικών χρήσεων 201 8 και 2019

β Φωτοτυπία του εντύπου ΕΙ του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ εισοδήματα των ετών 201 8 και 201 9

γ Φωτοτυπία του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9 του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του από το οποίο να αποδεικνύεται η ακίνητη περιουσία τους

δ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ε Βεβαίωση του Δήμου ότι ο αιτών ή αιτούσα κατάγεται από το Βλυχό Λευκάδας

στ Κάθε άλλο στοιχείο που να υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή αιτούσης.

Οι αιτήσεις μετά των ανωτέρω δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2020 στο ίδρυμα στη διεύθυνση ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΒΒΑΔΑ οδός Καποδιστρίου αρ 24 3ος όροφος Πειραιάς T.K 1 8531 Πληροφορίες Σπυρίδων Κονιδάρης τηλ 21 0-41 1 71 08 21 0 4128222 και κιν 693 258 8708.

Πηγή: neolaia.gr