Αιτήσεις για επανασυνδέσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ υποβάλλονται σε Ζαγορά – Μούρεσι

Ενεργοποιείται και στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου η επιτροπή για τον έλεγχο αιτήσεων δημοτών, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι δημότες σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι όσοι είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/ 2020 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η αποσύνδεση πρέπει να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής, δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%), βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού, λογαριασμό ρεύματος όπου η οικία που έχει αποσυνδεθεί το ρεύμα να είναι η κύρια κατοικία.

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου. Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κυριακή Γεωργούδη με τηλ.: 2426350108 και 2426350109.

Πηγή: taxydromos.gr