Παρέμβαση της ΕΣΑμεΑ στο ν/σ για το σωφρονιστικό σύστημα και τα ΑμεΑ

Ειδικά μέτρα διεκδικούν τα άτομα με αναπηρία με προτάσεις επί του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με θέμα: «Ρυθμίσεις Σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».

Για το θέμα αυτό η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), απέστειλε προς τα συναρμόδια υπουργεία, επιστολή.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. αναφέρει πως: «έχει θέσει επανειλημμένως σε όλες τις προηγούμενες ηγεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης την αναγκαιότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, που κρατούνται στις φυλακές της χώρας. Κατά καιρούς, έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στο σύνολο των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Οι άθλιες αυτές συνθήκες είναι βέβαιο ότι αφορούν και τους κρατούμενους που είναι άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και είναι εντονότερες, εάν λάβουμε υπόψη ότι οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα που πηγάζουν από την ίδια την αναπηρία τους.

Ως εκ τούτου η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί να συμπεριληφθούν στο παρόν στο νομοσχέδιο ειδικά μέτρα και ρυθμίσεις για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, είτε έχουν την ελληνική υπηκοότητα, είτε είναι νόμιμοι μετανάστες, πρόσφυγες κ.τ.λ. καθώς και για τους γονείς/κηδεμόνες και εν’ γένει όσους βάσει δικαστικής απόφασης φροντίζουν άτομα με βαριά αναπηρία και έχουν α΄ βαθμό συγγένειας με τους τελευταίους, ως εξής:
• Εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των κτιριακών υποδομών των σωφρονιστικών καταστημάτων και των χώρων προσωρινής κράτησης.

• Άμεση στελέχωση του νοσοκομείου και του ψυχιατρείου των φυλακών Κορυδαλλού με ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό για την παροχή ιατρικής και θεραπευτικής φροντίδας σε κρατούμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

• Διασύνδεση του νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλλού και όλων ανεξαιρέτως των σωφρονιστικών καταστημάτων με το Ε.Σ.Υ. της χώρας και τα Κέντρα Αποκατάστασης των Ατόμων με Αναπηρία.

• Δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών βοηθημάτων των θεραπευτικών μέσων και των αναλωσίμων υλικών τους στους κρατούμενους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις .

• Εξατομικευμένη θεραπεία για τους ψυχικά πάσχοντες κρατούμενους στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, καθώς και τους ακαταλόγιστους εγκληματίες του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα».

Πηγή: ert.gr