Συνεχίζει το φιλανθρωπικό έργο “ O AΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ “ σωματείο λαϊκών αγορών.

Το σωματείο εμπόρων και παραγωγών λαϊκών αγορών Αττικής ο « ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» με πρόεδρο τον Φίλιππα Σελιμι συνεχίζει την φιλανθρωπική του δράση.
Το σωματείο αυτό πιστεύει ότι ο εθελοντισμός είναι η απτή πράξη της προσφοράς και ως τέτοια πρέπει να επιβραβεύεται.
Το σκεπτικό όλων είναι ότι είναι καθήκον τους να βοηθούν τον συνάνθρωπό τους, και ότι ο εθελοντισμός δεν πηγάζει από υποχρέωση, ούτε από καταναγκασμό .

Στηρίζεται απλώς και μόνο στην επιθυμία που έχουν όλα τα μέλη του Σωματείου « ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Πηγή: peiraiotika.gr