Οδηγός για τα επιδόματα

Οι πολύ φτωχοί πολίτες έχουν την ευχέρεια να λάβουν διάφορα επιδόματα και ενισχύσεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλούς φορείς. Οδηγός επιδομάτων επιβίωσης.

Αυξημένα κονδύλι κατά 700 εκ. ευρώ για κοινωνικές δράσεις προβλέπει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021. Και από μόνο του αυτό το στοιχείο περιγράφει τις οικονομικές εξέλιξης και τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά κατά την επόμενη χρονιά.

Δηλαδή, εν μέσω πανδημίας και εντεινόμενης οικονομικής κρίσης οι δικαιούχοι των κοινωνικών προγραμμάτων όχι μόνο διευρύνονται, αλλά τέτοιας στήριξης έχουν πλέον ανάγκη και άτομα από την πάλαι ποτέ μεσαία τάξη. Ενώ πάνω από 600.000 μακροχρόνια άνεργοι δεν λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ανεργίας του ΟΑΕΔ καθώς βρίσκονται για περισσότερους από 12 μήνες εκτός αγοράς εργασίας.

Σε αυτό το περιβάλλον οι πολύ φτωχοί πολίτες έχουν την ευχέρεια να λάβουν διάφορα επιδόματα και ενισχύσεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλούς φορείς:

1.Μακροχρόνια άνεργοι (200 €)

Το επίδομα των 200 ευρώ χορηγείται από τον ΟΑΕΔ μετά το τέλος της 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας και για ένα χρόνο. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10.000 €, το οποίο προσαυξάνεται κατά 586,08 € για κάθε ανήλικο τέκνο. Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 11.172,16 (10.000 + 586,08 + 586,08 = 11.172,16) €

2. Σύνταξη υπερηλίκων (360 €)

Χορηγείται σε άτομα ηλικίας άνω των 67 ετών τα οποία έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ.

Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται:

α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες.

β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

γ. Το επίδομα ανεργίας.

δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο.

Επίσης η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ και η κινητή (αυτοκίνητα, δίκυκλα) περιουσία τις 6.000 €

Αν υπάρχει άλλη παροχή από δημόσιο φορέα και αυτή είναι μικρότερη από το επίδομα των 360 ευρώ, συμπληρώνεται το ποσό έως τα 360 €. Για να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα θα πρέπει να διαμένετε μονίμως και νομίμως στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης σας ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας σας, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθείτε να διαμένετε στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

3.Ελάχιστο Εγγυημένη Εισόδημα (200+)

Το συγκεκριμένο ποσό δίνεται όταν το προηγούμενο 6μηνο το δικαιούχο άτομο είχε εισόδημα κάτω των 1.200 ευρύ και μέχρι την συμπλήρωση των 200 ευρώ ανά μήνα. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 100 άτομα για τον/την σύζυγο και 50 ευρώ ανά ανήλικο παιδί.

Μονογονεϊκή οικογένειας με ένα παιδί δικαιούται 300 €.

Επιπλέον παρέχεται:

– Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.

– Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

– Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

– Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.

– Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ηλεκτρικής ενέργειας.

– Κοινωνικό τιμολόγιο παροχών ύδρευσης.

– Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Για την ληψη της παροχής πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. Η κινητή θα πρέπει να είναι έως 6.000 € και οι καταθέσεις έως 14.000 €.

4.Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τιμολογίου υποβάλλουν αίτηση κάθε χρόνο ένα μηνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Εκτός από τους λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, έκπτωση στο ρεύμα δικαιούται και οι ακόλουθες κατηγορίες:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ συν 50% για το ζευγάρι (13.500 €)
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ.
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
  • Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο με αναπηρία εξήντα 67% και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Τα όρια ηλεκτρικής κατανάλωσης είναι οι 1.400 kwh για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, οι 1.600 kWh για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη.

Πηγή: ieidiseis.gr