Υποτροφίες για διδακτορικό στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ

Υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες προκηρύσσει το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής – INNOVATION-EL» (ΟΠΣ 5002772).

Θέμα: «Ανάπτυξη και μελέτη δισδιάστατων ενεργειακών υλικών»

Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικού στο πεδίο της Φυσικής Υλικών, με ενδιαφέρον στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Σημειώστε τα απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Σχολής Θετικών (Φυσικής/Χημείας/Επιστήμης Υλικών) ή Τεχνολογικών Επιστημών (Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας) ή συναφών ειδικοτήτων Πολυτεχνικής Σχολής
  • Μεταπτυχιακός τίτλος (MSc) σε σχετικό πεδίο.
  • Εμπειρία σε μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων ή/και την ανάπτυξη πειραματικών εργαστηριακών διατάξεων
  • Άριστη γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο hr@iesl.forth.gr τα εξής δικαιολογητικά:

  • αίτηση
  • βιογραφικό σημείωμα
  • επιστολή που περιγράφει τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα
  • μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc)
  • αναλυτικές βαθμολογίες
  • δύο συστατικές επιστολές

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: lappas@iesl.forth.gr, 2810391344 και 2810391300

Πηγή: workenter.gr