Υποτροφίες από το Ίδρυμα Ν. Παπαμιχαλόπουλου

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας – Προθεσμία

Είκοσι υποτροφίες χορηγεί το ίδρυμα Νικολάου Παπαμιχαλόπουλου.

Αφορά φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακούς ελληνικών πανεπιστημίων που οι ίδιοι ή ο ένας εκ των γονέων τους ή των παππούδων τους γεννήθηκαν στην Κρεμαστή Λακωνίας.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων και παππούδων σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι γεννημένοι στην Κρεμαστή
  • Πιστοποιητικό σπουδών από την αντίστοιχη σχολή / τμήμα
  • Αναλυτική βαθμολογία στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα μαθήματα που αντιστοιχούν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
  • Αντίγραφο του προγράμματος μαθημάτων από τον οδηγό σπουδών της κάθε σχολής
  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων για το οικονομικό έτος 2018
  • Aντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή/τριας
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας από βιβλιάριο τραπέζης όπου θα φαίνεται καθαρά το IBAN με κύριο δικαιούχο τον/την φοιτητή/τρια
  • Αριθμός τηλεφώνου (σταθερό – κινητό) επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail)

Αιτήσεις έως το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 6977772848, npardal7@hotmail.com

Πηγή: workenter.gr