Η Μονάδα Προσβασιμότητας του ΠΑΜΑΚ αναζητά εθελοντές φοιτητές

Η Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναζητάει εθελοντές/εθελόντριες φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΑΜΑΚ για την υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας (Covid-19), οι εθελοντικές δράσεις θα πραγματοποιούνται μόνο αν είναι σε πλήρη συμφωνία με τις υποδείξεις της πολιτείας και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Υπάρχουν οι ακόλουθες εθελοντικές δράσεις (μπορείτε να κάνετε αίτηση και στις δύο): Συνοδεία & Λήψη Σημειώσεων Ο/Η συνοδός βοηθάει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία κατά τη μετακίνησή τους στο πανεπιστημιακό χώρο (για παράδειγμα, στη βιβλιοθήκη, στη γραμματεία, στο εργαστήριο). Η λήψη σημειώσεων είναι μια σημαντική δράση διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία έχουν πλήρη πρόσβαση στο υλικό και στην πληροφορία που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η λήψη σημειώσεων κατά το μάθημα παρέχει πρόσβαση σε φοιτητές/φοιτήτριες με: Απώλεια ακοής, για παράδειγμα δυσκολίες στο να κρατήσει σημειώσεις, όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται προφορικά. Οπτική αναπηρία, για παράδειγμα δυσκολίες στο να λάβει τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην οθόνη. Κινητική αναπηρία, για παράδειγμα κινητικές δυσκολίες που καθιστούν δύσκολη τη λήψη σημειώσεων. Προβλήματα ψυχικής υγείας ή διάσπασης προσοχής, για παράδειγμα δυσκολίες προσοχής ή στο να παρακολουθεί την προφορική πληροφορία και παράλληλα να κρατάει σημειώσεις. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για παράδειγμα δυσκολίες στη λήψη σημειώσεων, όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται προφορικά.

Υποχρεώσεις εθελοντή/εθελόντριας: Συνέπεια στις συναντήσεις με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία. Συνεπής παρακολούθηση του μαθήματος (για το οποίο λαμβάνονται σημειώσεις). Ολοκληρωμένες λεπτομερείς σημειώσεις Παράδοση σημειώσεων μετά από κάθε διάλεξη. Επικοινωνία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας.

Οφέλη εθελοντισμού: Ενημέρωση/εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση φοιτητών/φοιτητριών με αναπηρία. Ενημέρωση/εκπαίδευση για τον εξοπλισμό και τα λογισμικά που διαθέτει η Μονάδα Προσβασιμότητας για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βεβαίωση εθελοντισμού. Ενδιαφέρεστε; Συμπληρώστε την Αίτηση για Συνοδεία & Λήψη Σημειώσεων

Μόλις συμπληρώσετε την αίτηση, θα λάβετε μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την αποδοχή σας ως εθελοντής/εθελόντρια. Όταν ο/η φοιτητής με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χρειαστεί συνοδεία ή/και λήψη σημειώσεων, θα ενημερωθείτε σχετικά.

Παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού Το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσβάσιμο όταν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με αναπηρία έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού σε ισότιμη βάση με όλους τους άλλους.

Υποχρεώσεις εθελοντή/εθελόντριας: Εφαρμογή οδηγιών για την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού. Συνέπεια ως προς την ολοκλήρωση της παραγωγής προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού. Επικοινωνία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας.

Οφέλη εθελοντισμού: Ενημέρωση/εκπαίδευση για την παραγωγή προσβάσιμου υλικού. Ενημέρωση/εκπαίδευση για τον εξοπλισμό και τα λογισμικά που διαθέτει η Μονάδα Προσβασιμότητας για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με αναπηρία.

Βεβαίωση εθελοντισμού. Ενδιαφέρεστε; Συμπληρώστε την Αίτηση για Παραγωγή Προσβάσιμου Υλικού Μόλις συμπληρώσετε την αίτηση, θα λάβετε μήνυμα που θα επιβεβαιώνει την αποδοχή σας ως εθελοντής/εθελόντρια για την παραγωγή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στον εθελοντισμό! Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: Email: prosvasimotita@uom.edu.gr

Πηγή: Foititikanea.gr