Δωρεάν διάθεση δενδρυλλίων για την φυτευτική περίοδο

Ποιοι θα τα λάβουν δωρεάν – ποιοι με εκπτώσεις

Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης θα διαθέσει και φέτος δενδρύλλια από τα δασικά φυτώριά της. Η διάθεση των δενδρυλλίων για την τρέχουσα φυτευτική περίοδο (Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους όρους διάθεσης που τίθενται στην υπ’ αριθ. 115378/2059/22-10-2010 διαταγή του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, γνώση της οποίας μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://et.diavgeia.gov.gr,  αναζητώντας την με ΑΔΑ: 4ΙΞ90-Χ.

Τα δενδρύλλια διατίθενται δωρεάν μόνο στους παρακάτω ενδιαφερόμενους: 

  • Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, για αναδάσωση δημοσίων δασικών εκτάσεων, εφόσον έχουν υπογράψει προγραμματική σύμβαση ή για αναδάσωση δημοτικών εκτάσεων για την δημιουργία πάρκων, αλσών κ.λ.π., εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη.
  • Στα σχολεία κάθε βαθμίδας (δημόσια ή ιδιωτικά) και στις ένοπλες δυνάμεις.
  • Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, εφόσον υπάρχει απόσπασμα Πρακτικών Δ.Σ. ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική δενδροφύτευση.
  • Στα Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον επιθυμούν την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου.
  • Στους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, εφόσον θέλουν να δημιουργήσουν δενδροστοιχίες και φυσικούς αγροφράκτες στα όρια των ιδιοκτησιών τους.

Τα δενδρύλλια διατίθενται δωρεάν από την Δασική Υπηρεσία στους επισκέπτες εκθέσεων που συμμετέχει και στις περιπτώσεις που τα δενδρύλλια παραμένουν αδιάθετα για μεγάλο χρονικό διάστημα στα φυτώρια και κινδυνεύουν να αχρηστευτούν.

  • Για όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους που δεν ανήκουν στους παραπάνω η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος ως εξής: Γυμνόριζα φυτά: 0,50 €/φυτάριο. Φυτά αναπτυγμένα σε πλαστικές θήκες: 0,75 €/φυτάριο. Βωλόφυτα (φυτά σε πλαστικούς σάκους): 0,90 €/φυτάριο. Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα δασοπονικά είδη στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.damt.gov.gr/.

Πηγή: xroons.gr