Πάτρα: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η έκτακτη επιχορήγηση του ΚΟΔΗΠ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, η έκτακτη επιχορήγηση του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) από το Δήμο.

Η εισήγηση του Προέδρου του ΚΟΔΗΠ, Θόδωρου Τουλγαρίδη
Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητείται το θέμα της έκτακτης επιχορήγησης του (Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) από το Δήμο.
Εισηγητής του θέματος είναι ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, Θόδωρος Τουλγαρίδης, ο οποίος ανέφερε τα εξής μεταξύ άλλων:
«Ο Κοινωνικός Οργανισμός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο για την συνέχιση της λειτουργίας του. Ο ΚΟΔΗΠ περιήλθε σε αυτή την δεινή θέση, αφού για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19 με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πληττόμενη κοινωνία και ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες προέβη στα εξής:
Σύσταση ομάδας με σκοπό την ενίσχυση της δομής Βοήθεια στο Σπίτι πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις στις ομάδες υψηλού κινδύνου, εκτελώντας συνταγές, παραδίδοντας φάρμακα, τρόφιμα και έτοιμα γεύματα.
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας ειδικοτήτων νοσηλευτών, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και κοινωνικού λειτουργούν σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Α΄ 64 & 68/2020. Το μισθολογικό κόστος ανήλθε σε 50.584,67€
Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης
Υγειονομικού/φαρμακευτικού υλικού :12.356,14 ευρώ
Είδη καθαριότητας-ΜΑΠ : 16.764,41 ευρώ
Είδη εστίασης μιας χρήσης, φαγητοδοχεία και είδη πρώτης ανάγκης : 18.0000 ευρώ.
Τρόφιμα και είδη ατομικής υγιεινής που παραδόθηκαν στους Καταυλισμούς ΡΟΜΑ σε Ριγανόκαμπο και Βραχναίϊκα: 15.000 ευρώ
Προετοιμασία και διανομή έτοιμων γευμάτων 100 μερίδων ημερησίως πέραν του καθιερωμένου συσσιτίου 75.000 ευρώ.
Το συνολικό κόστος των δαπανών λόγω covid-19 που πραγματοποίησε ο ΚΟΔΗΠ ανήλθε σε 187.705,22 ευρώ και καλύφθηκαν όλα από τον προϋπολογισμό του χωρίς να λάβει καμία επιχορήγηση από το δήμο.
Για την φιλοξενία των βρεφών και νηπίων ο ΚΟΔΗΠ εισπράττει τροφεία το ετήσιο ύψος των οποίων κυμαίνεται τα τελευταία 5 έτη από 125.500 ευρώ έως 166.500 ευρώ. Ο ΚΑ εσόδων 0527 έχει προϋπολογιστεί για το τρέχον έτος με ποσό 144.100 ευρώ. Το 2020 λόγω αναστολής λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών έχουμε εισπράξει μόνο 31.302 ευρώ εκ των οποίων, ποσό 10.364,10 επιστράφηκε στους γονείς διότι είχαν προπληρώσει τους μήνες που ήταν κλειστοί οι σταθμοί. Ως εκ τούτου το πραγματικό έσοδο από τροφεία έως τώρα για το 2020 είναι 31.302-10364,10=20.937,90 ευρώΗ μείωση εσόδων από τροφεία λόγω covidπου θα υποστεί ο ΚΟΔΗΠ για όλο το έτος είναι (εγκεκριμένος προϋπολογισμός – εισπράξεις) 144.100-20.937,90=123.162,10 ευρώ.
Η πρόβλεψη για είσπραξη τροφείων έως τέλος έτους είναι αμελητέα διότι αρκετά παιδιά που είχαν εισαχθεί με μοριοδότηση στους σταθμούς εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά στην Προσχολική Ηλικία-ΕΣΠΑ. Τα έσοδα από αυτό το πρόγραμμα έχουν υπολογιστεί στις αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2020 ( περίπου 10.000 ευρώ).
Ο ΚΟΔΗΠ διέθετε ένα σημαντικό ταμειακό υπόλοιπο το οποίο του προσέφερε ετήσιο έσοδο από τόκους καταθέσεων 25.000-40.000 ευρώ. Το τρέχον έτος οι τόκοι του α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε μόλις 1.545 ευρώ διότι το ταμειακό υπόλοιπο έχει αναλωθεί.
Το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης που δικαιούται να λαμβάνει ο ΚΟΔΗΠ από το δήμο σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης (798/2011/Β΄, 1630/2011/Β΄) είναι 5.592.120 ευρώ. Η επιχορήγηση που έχει λάβει ο οργανισμός από το 2011 έως σήμερα έχει κυμανθεί από 1.529.919 ευρώ έως 3.970.000 ευρώ. Το 2017 έλαβε επιχορήγηση ποσού 2.500.000 ευρώ, το 2018 έλαβε επιχορήγηση ποσού 3.100.000 ευρώ, το 2019 έλαβε επιχορήγηση ποσού 3.038.000 ευρώ και το 2020 έλαβε επιχορήγηση ποσού 3.014.000 ευρώ.
Ο ΚΟΔΗΠ διέθετε ένα σημαντικό ταμειακό υπόλοιπο το οποίο τα τελευταία δύο έτη έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το 2017 είχε ταμειακό υπόλοιπο έναρξης 3.511.309 ευρώ, το 2018 είχε ταμειακό υπόλοιπο έναρξης 2.616.173 ευρώ, το 2019 είχε ταμειακό υπόλοιπο έναρξης 1.521.081 ευρώ και το 2020 είχε ταμειακό υπόλοιπο έναρξης μόλις 735.605 ευρώ.
Ο ΚΟΔΗΠ πλήρωσε τα έτη 2018-2019 για συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις συνολικό ποσό 825.947,07 ευρώ, (ποσό 567.819,87 ευρώ το 2018 και ποσό 258.127,20 ευρώ το 2019) για την πληρωμή δώρων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στο προσωπικό ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ.

Λαμβάνοντας υπ΄óψιν τους ανωτέρω λόγους καθώς και:
Το γεγονός ότι οι επιπτώσεις του covid πολλαπλασιάζονται συνεχώς με αποτέλεσμα να επιβάλλεται όχι μόνο η συνέχιση αλλά και ή αύξηση της παροχής και διανομής των έτοιμων γευμάτων στις ευάλωτες ομάδες, να είναι αναμενόμενη η περαιτέρω μείωση των τροφείων, να προκύπτουν άμεσες ανάγκες προμήθειας υγειονομικού υλικού, προστατευτικών υαλοπινάκων και φορητών διαχωριστικών στα γραφεία, φαγητοδοχείων μια χρήσης για την διανομή του συσσιτίου.
Το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας που ανέρχεται σε 440.000 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους του ΚΟΔΗΠ.
Το άρθρο 24 του Ν1080/1980 «Για τη διασφάλιση της κανονικής καταβολής των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων, παρακρατείται υπ’ ευθύνη του προϊσταμένου του οικείου Ταμείου, εκ των κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους εισπραττομένων εσόδων εκάστου δήμου, που δε διατίθενται σύμφωνα με το νόμο για ειδικούς σκοπούς, ποσό που αντιστοιχεί προς τις αποδοχές και συντάξεις ενός διμήνου των υπαλλήλων και συνταξιούχων αυτών, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς για την πληρωμή των αποδοχών και συντάξεων και ανανεώνεται διαρκώς εκ των εν τω μεταξύ εισπραττομένων εσόδων».
Το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο που διαθέτει σήμερα ο ΚΟΔΗΠ ανέρχεται σε 825.980,00€. Οι εισπράξεις από τα προγράμματα που υλοποιούμε μαζί με το τρέχον υπόλοιπο στις τράπεζες μέχρι 31/12/2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1.620.000,00. Το κόστος μισθοδοσίας και δαπανών μέχρι 31/12/2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.600.00,00. Προκύπτει σοβαρό πρόβλημα με την μισθοδοσία μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 η καταβάλλεται 10, 13, 27 και 30 Ιανουαρίου & 10, 13, 27 και 28 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Παρακαλούμε για την έγκριση χορήγησης έκτακτης επιχορήγησης ποσού 839.967,32 ευρώ προκειμένου να καλυφθεί:
Η μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου (440.000 ευρώ),
Δαπάνες λόγω covid-19 σύνολο (399.967,32 ευρώ)
Δαπάνες λόγω covid-19 που έχουν ήδη πληρωθεί (187.705,22 ευρώ),
Λόγω covid-19 μείωση εσόδων από τροφεία (123.162,10 ευρώ)
Λόγω covid-19 συσσίτιο που θα συνεχιστεί (55.000 ευρώ),
Λόγω covid-19υαλοπίνακες/ διαχωριστικά που πρέπει να αγοραστούν (6.600 ευρώ),
Λόγω covid-19υγειονομικό υλικό που πρέπει να αγοραστεί (14.000 ευρώ),
Λόγω covid-19φαγητοδοχεία που πρέπει να αγοραστούν (13.500 ευρώ)».

 

Πηγή: mobile-pelop.gr