Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Πύργου: Παροχή ιδιαίτερων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης

Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πύργου κ. Βγενόπουλος Ανδρέας κάνει γνωστό ότι βάσει της διαμορφωθείσας κατάστασης λόγω του covid-19, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Πύργου τίθεται σε ετοιμότητα ώστε να παρέχει ιδιαίτερες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται ως εξής:

A) Καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν.

Β) Καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

Γ) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες ,για άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

Δ) Δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης (εννοείται ότι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ)

Ε) Διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

* Για την ενεργοποίηση των ανωτέρω απαιτείται σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερομένους.

Έντυπο αιτήσεως διατίθεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία.

Τα αιτήματα μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο

e-mail: pronoia.covid19@gmail.com  και στο FAX:2621031618 – ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26210 25383

Πηγή: ilialive.gr