Ενίσχυση Δημοτικών δομών Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης στο Δήμο Τριφυλίας

Την ενίσχυση των δομών Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης του Δήμου Τριφυλίας και συγκεκριμένα του Τομέα Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας Πολιτισμού Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος του Δήμου Τριφυλίας, με τη συσπείρωση όλων των Κοινωνικών δομών υπό την επίβλεψη της Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ., αποφάσισε ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης.

Ειδικότερα, το απασχολούμενο προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας όλων των ειδικοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. Φορέα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού θα απασχοληθεί στον Τομέα Αλληλεγγύης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΠΑΠΕΔΗΤ).

Αναλυτικά :
1. Οι Βρεφονηπιοκόμοι, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα Αναπληρωτών Προϊσταμένων Διοικητικού και Οικονομικού (2 εργαζόμενοι) συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο Φορέα πρόσληψης τους και συνεπικουρούν σε κατάσταση ανάγκης τον Τομέα Αλληλεγγύης της Κοιν. Επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική ανάγκη προκύψει στο Δήμο Τριφυλίας, για αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού.

2. Η Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος (1 εργαζόμενη) , οι Βρεφονηπιοκόμοι (7 εργ) , οι Νηπιαγωγοί (2 εργ) , ο Διοικητικός Υπ/λος (1 εργ) εκτελούν τις διοικητικές εργασίες στο Φορέα πρόσληψης τους και συνεπικουρούν σε κατάσταση ανάγκης αντίστοιχα τον Τομέα Αλληλεγγύης της Κοιν. Επιχείρησης.

3. Οι Μάγειρες (3 εργ) θα απασχοληθούν σε αντίστοιχα της ειδικότητάς τους καθήκοντα, στην περίπτωση παρασκευής συσσιτίων.

4. Οι καθαρίστριες (7) συνεπικουρούν το Πρόγραμμα Κοινωνικής Υποστήριξης, το οποίο υλοποιεί η Κοινωφελής Επιχείρηση.

5. Η Κοινωνικός Λειτουργός του ΚΑΠΗ (1), εκτελεί τα καθήκοντά της στο Πρόγραμμα Β.σ.Σ. στους Γαργαλιάνους και συνεπικουρεί την ενισχυμένη δομή σε ότι συναφές προκύψει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Το ανωτέρω προσωπικό ενισχύει τις λειτουργίες και υπηρεσίες του Προγράμματος Β.σ.Σ. όπως και τις λοιπές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης που συνοπτικά περιγράφονται στο πεδίο Β: α-η, της άνω σχετικής εγκ. Υπ. Εσωτερικών 75317/8-11-2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – covid19». Το ανωτέρω προσωπικό παρουσιάζεται στην έδρα της έως τώρα απασχόλησής του καθημερινά και με το ωράριο που απασχολείτο έως τώρα (εκτός ευρισκομένων σε πάσης φύσεως άδειες). Για την αποφυγή του συνωστισμού θα απασχολείται το 50% του προσωπικού ημερησίως εκ περιτροπής για το άνω προσωπικό, εκτός έκτακτης εργασίας.

Το συντονισμό της ενισχυμένης δομής του Τομέα Αλληλεγγύης της Κοιν. Επιχείρησης έχει ο Δήμαρχος Γεώργιος Λεβεντάκης καθώς και η κα Στυλιανού Φωτεινή Αναπληρώτρια Προϊσταμένη.

Η παρούσα παύει να ισχύει με την άρση των ειδικών μέτρων για σκοπό τον οποίο εκδόθηκαν και την επαναλειτουργία των μονάδων και υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού που βρίσκονται σε αναστολή.

Πηγή: gargalianoionline.gr