“Σ’ αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται…”

Βαγγέλης Σπανός

Παρατηρώντας τον κόσμο σε μια ελάχιστη διαδρομή 23 χρόνων παρατήρησα πως η φιλανθρωπία δεν είναι μια έννοια απλή και προ πάντων δεν καθίσταται κάποιος φιλάνθρωπος με μια δωρεά ή με στιγμιαίες παροχές σε φορείς ανά διαστήματα.

Επιβεβαιώνεται, μπορώ να πω, ο Durkheim, ο οποίος πίστευε πως «οι κοινωνικές ανισότητες, οι διαιρέσεις και οι ανταγωνισμοί καταργούνται αν επικρατήσει η αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων και θα έχει ως συνέπεια μια κοινωνία ηθική, με ισότητα και αλληλεγγύη». Η φιλανθρωπία, η προσφορά ή η αλληλεγγύη είναι όροι που προσφέρουν στην επούλωση κοινωνικών διαιρετικών τομών και συνδράμουν στην κοινωνική συνοχή.

Δημιουργώντας συνεκτικούς δεσμούς, ενισχύεις την κουλτούρα του εθελοντισμού και της προσφοράς, συμβάλλοντας έτσι στην άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων.

Ο καθένας μπορεί να προσφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων. Είναι επιτακτική η ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας μας. Από ευαίσθητοι κριτές του πληκτρολογίου, σε ενεργούς συμμετέχοντες – πολίτες. Από φιλεύσπλαχνο σκεπτικό, σε φιλεύσπλαχνες πράξεις.  Ωστόσο η φιλανθρωπία οφείλει να αλλάξει κατεύθυνση και να οδηγηθεί στην δημιουργία κοινωνικών δομών που θα μετατρέπονται σε δομές βοήθειας και αυτοοργάνωσης.

Έτσι, μόνον, θα ερεθίσει τους αποδέκτες της να δράσουν, να ανταποδώσουν, να γίνουν και πάλι ικανοί να δημιουργήσουν και να παράγουν. Χρειαζόμαστε μηχανισμούς εξάλειψης της φτώχειας, της ανισότητας και της περιθωριοποίησης. Αυτός, λοιπόν, οφείλει να είναι ο ρόλος της για να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο κοινωνικό βάθρο.

Γράφει ο Βαγγέλης Σπανός: Γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι πολιτικός επιστήμονας, με μεταπτυχιακό (Υπότροφος ΕΟΠΕ) στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Είναι Πρόεδρος του Νεανικού Τμήματος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων και Πρόεδρος της Νεολαίας ΑHEPA Αθηνών.

“Σ’ αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους…Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται.” Γεώργιος Σεφέρης