Ο Παγχιακός Σύλλογος ΑμΕΑ για την πεζοπορική διαδρομή ατόμων με αναπηρία

Ο Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ εκπροσωπείται στην Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών-ρειβατικών Δραστηριοτήτων με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Χίου.

Στα πλαίσια της Επιτροπής μας έχει δοθεί η δυνατότητα να ανταλλάξουμε σκέψεις και προτάσεις με τα άλλα μέλη που την απαρτίζουν και να διατυπώσουμε τη σαφή θέση πως χρειάζεται να υπάρχουν σε όλες τις διαδρομές, τμήματα που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άτομα με αναπηρία, όποιας μορφής.

Μάλιστα στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, υπό την νέα της σύνθεση, όπου ο Σύλλογος μας εκπροσωπείται από το μέλος μας Θοδωρή Πυλιώτη, μειοψηφήσαμε στη γνωμοδότηση για τη «Δημιουργία Ενιαίας Πεζοπορικής Διαδρομής Νήσου Χίου», διότι δεν γινόταν καμία αναφορά σε άτομα με αναπηρία ενώ στα πρακτικά συμπεριλαμβάνεται η πρόταση «σε επόμενη μελέτη η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τους συλλόγους Παγχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ και Φίλοι Μονοπατιών Χίου θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατασκευή με τις ανάλογες προδιαγραφές τουλάχιστον μιας κυκλικής διαδρομής για προσβασιμότητα σε ΑμεΑ».

Πράγματι ακολούθησε συνάντηση της Προέδρου του Παγχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Σοφίας Μιχάλα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Μονοπατιών Χίου που είναι και μέλος της προαναφερόμενης Επιτροπής Γιώργο Χαλάτση παρουσία και του εκπροσώπου μας Θοδωρή Πυλιώτη.

Να σημειώσουμε ότι μία προσφέρουσα περιοχή είναι αυτή της Κλειδούς όπου σχεδιάζεται μονοπάτι και η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αναλάβει να γνωμοδοτήσει σχετικά για τη μελέτη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου που αφορά την Ανάδειξη κυκλικών και γραμμικών διαδρομών.

Με ικανοποίηση ακούσαμε έτσι την πολιτική βούληση της Περιφέρειας, όπως εκφράστηκε από τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Μπουγδάνου στο χαιρετισμό του για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Εμείς ως Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ φροντίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με το Νομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Καβάλας και την Εθνική Συνομοσπονδίας μας (ΕΣΑΜΕΑ). Εξασφαλίσαμε και προωθήσαμε στα μέλη της Επιτροπής σχετική μελέτη για τις προσβάσιμες διαδρομές στη φύση.

Συγκεκριμένα είναι ο «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» που εκδόθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability» («BIO2CARE»), η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Συνοπτικά να αναφέρουμε ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον τρόπο χάραξης ενός μονοπατιού, που μπορούν να τον ακολουθήσουν και άτομα με αναπηρικά αμαξίδια, χωρίς σκαλοπάτια και εμπόδια, για τον τρόπο που πρέπει να αναπτύσσονται γέφυρες, σημεία ξεκούρασης και σημεία παρατήρησης. Ενώ επισημαίνεται και το θέμα της συντήρησης των μονοπατιών.

Ευχαριστώντας ιδιαίτερα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την προσπάθεια που κάνουν έτσι ώστε να δημιουργηθεί η πρώτη προσβάσιμη διαδρομή για ΑΜΕΑ στο νησί,  αναμένουμε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να κάνει πράξη τις σχετικές προτάσεις, τις οποίες εξήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χίου κ. Παντελής Μπουγδάνος την 3η Δεκέμβρη Εθνική & Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα μ Αναπηρία.

Αποδεικνύεται έτσι ότι όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργάζεται με τους αντιπροσωπευτικούς Φορείς των ΑμεΑ και όχι μόνο, μπορούν να καταφέρουν και να δημιουργήσουν έργα που ωφελούν και εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Πηγή: alithia.gr