ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 και είναι ένα από τα πιο γνωστά κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας.

Είναι αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας ευθύνης και κοινωφελούς δράσης του ιδρυτή του, Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, και έχει τις ρίζες του στην παράδοση της φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς.

Όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Οι δράσεις του Ιδρύματος αρθρώνονται πάνω σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:

την προώθηση της παιδείας
την αναβάθμιση της υγείας
την προστασία του περιβάλλοντος
την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών
Βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος αποτελούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αξιοπιστία.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα, έχει διαθέσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτεί τις βασικές δραστηριότητές του από ίδιους πόρους και δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, εταιρείες και άλλα ιδρύματα να καταστούν δωρητές ή χορηγοί πρωτοβουλιών και δράσεων, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και λογοδοσίας που διαθέτει. Τα τελευταία χρόνια, επιθυμώντας να διευρύνει το έργο του, το Ίδρυμα αναπτύσσει μια ενεργή πολιτική ανεύρευσης πόρων (fundraising) και δραστηριοποιείται στη διαχείριση προγραμμάτων τρίτων (re-granting).

INFO

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Διεύθυνση: Μουρούζη 14, 10674 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο:
+30 210 3237973,
+30 210 3248005
Fax: +30 210 3237976
Email: info@bodossaki.gr

Web site: www.bodossaki.gr