Θα απονεμηθούν 15 υποτροφίες σε νέους φοιτητές από την Ι.Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου

Απὸ την Ιερὰ Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανα­κοινώνεται ότι, υλοποιώντας σχετική απόφαση του μητροπολίτη, κ. Στεφάνου και σύμφωνα με την ιδιόγραφη διαθήκη του αείμνηστου Προκοπίου ορίζουσα: «ό,τι υπόλοιπον ευρεθὴ εις τον προσωπικὸν μου τραπεζικὸν λογαριασμὸν, να δοθὴ εις την Ιερὰν Μητρόπολιν δια την ενίσχυσιν του ειδικοὺ λογαριασμοὺ εκκλησιαστικὼν υποτροφιὼν», θα απονεμηθούν οι προκηρυχθείσες για το ακαδημαϊκὸ έτος 2020-2021 δέκα πέντε (15) υποτροφίες σε προπτυχιακοὺς φοιτητὲς με οικονομικὲς δυσκολίες, οι οποίοι εισήχθησαν φέτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και κατάγονται από τις επαρχίες της Ιερὰς Μητροπόλεως και διαμένουν μόνιμα εντὸς των ορίων αυτὴς.

Η συσταθείσα τριμελής επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών, αναφέρει σχετικό δελτίο Τύπου, για την αξιολόγηση των 76 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, εξέτασε όλες τις περιπτώσεις με βάση τα απ’ αρχής τεθέντα και δημοσιευθέντα κριτήρια απονομής της χρηματικής υποτροφίας και κατέληξε στη σχετική μοριοδότηση για τη διάκριση των 15 πρώτων υποτρόφων. Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν όλα τα αναλυτικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.imfnth.org/ypotrofies/2020-2021.html.

Η απονομὴ των υποτροφιὼν, αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500)€ η κάθε μία και συνολικής αξίας είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500)€, θα γίνει με την επίδοση ισόποσων τραπεζικών επιταγών στους υποτρόφους φοιτητές, μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας της 1ης Ιανουαρίου 2021 στον ιερό ναό Αγίου Παύλου.

Πηγή: k-tipos.gr