Η Ε.Ε. επενδύει 95,5 δισ. στην έρευνα και την καινοτομία – Το φιλόδοξο πρόγραμμα υποτροφιών

Οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας θα ανέλθουν σε 95,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2027, με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της γερμανικής Προεδρίας και της Ευρωβουλής.

Σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020 πρόκειται για μια αύξηση του προϋπολογισμού της τάξης του 30%.

Το «Ορίζων Ευρώπη» θα προάγει την αριστεία και θα παράσχει πολύτιμη στήριξη σε κορυφαίους ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την προώθηση των συστημικών αλλαγών που απαιτούνται για τη διασφάλιση μιας πράσινης, υγιούς και ανθεκτικής Ευρώπης.

Θα προωθήσει την επιστημονική αριστεία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους άριστους ερευνητές να διευρύνουν τα όρια των γνώσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών μας προκλήσεων.

Οι υποτροφίες και οι ανταλλαγές θα βοηθήσουν τα καλύτερα ταλέντα μεταξύ των νέων ερευνητών να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, και η Ευρώπη θα επωφεληθεί από τις επιστημονικές συμβουλές, την τεχνική υποστήριξη και την ειδική έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), της υπηρεσίας της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση.

Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τη συνεργατική έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις σε επίπεδο κοινωνίας και θα ενισχύσει τις τεχνολογικές και βιομηχανικές ικανότητες μέσω θεματικών ομάδων που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των παγκόσμιων προκλήσεων.

Για παράδειγμα, αυξάνονται οι πόροι έρευνας και καινοτομίας σε τομείς που σχετίζονται με το κλίμα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις τεχνολογίες και τα δεδομένα που χρειάζονται. Θα δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα σε σχέση με την ευρωπαϊκή επιστημονική υπεροχή και στην αριστεία στις κβαντικές τεχνολογίες.

Προβλέπεται στήριξη της έρευνας και καινοτομίας στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, την πολιτιστική κληρονομιά και τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες.

Θα χρηματοδοτηθεί η υγεία και πιο συγκεκριμένα η αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η παρούσα πανδημία του κορονοϊού, η επέκταση των κλινικών δοκιμών, τα καινοτόμα προστατευτικά μέτρα, η ιολογία, τα εμβόλια, οι θεραπευτικές αγωγές και η διαγνωστική, καθώς και η μετατροπή των ερευνητικών πορισμάτων σε μέτρα πολιτικής για τη δημόσια υγεία.

Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν στον τομέα της υγείας έως το 2030 είναι οι ακόλουθοι: διάσωση 3 εκατομμυρίων ζωών από καρκινοπάθειες, δράσεις σε 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις, υγιείς ωκεανοί, θάλασσες και εσωτερικά ύδατα, υγιή εδάφη και τρόφιμα, ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές περιοχές.

Ενας αριθμός ευρωπαϊκών συμπράξεων θα ενθαρρύνει την ευρεία συμμετοχή εταίρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η βιοποικιλότητα, η υγεία, τα τρόφιμα και η κυκλικότητα.

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα ενθαρρύνει ακόμη τη συμμετοχή, θα μειώσει το χάσμα έρευνας-καινοτομίας και θα ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ερευνας (ΕΧΕ) μέσω ενός ευρέος φάσματος μέτρων για τη στήριξη χωρών με χαμηλές επιδόσεις έρευνας-καινοτομίας, τη δημιουργία κέντρων αριστείας, τη βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη διευκόλυνση των συνεργατικών δεσμών.

Το 3,3% του προϋπολογισμού του προγράμματος θα διατεθεί για τον σκοπό αυτό, γεγονός που συνιστά σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Τέλος, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα αυξήσει τον αντίκτυπό του μέσω της στενής συνεργασίας με άλλα προγράμματα και πολιτικές της Ε.Ε., όπως το InvestEU, το Erasmus +, η πολιτική συνοχής της Ε.Ε., η Ψηφιακή Ευρώπη, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την προώθηση της ταχύτερης διάδοσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.

Η πολιτική συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί και τυπικά από το Συμβούλιο και την ολομέλεια της Ευρωβουλής, ενώ στη συνέχεια η Κομισιόν θα ετοιμάσει την υλοποίηση του προγράμματος, προκειμένου να ξεκινήσει το συντομότερο εντός του 2021.

Πηγή: eleftherostypos.gr