Κέντρο Αλληλεγγύης -Social Solidarity Now

Το SolidarityNow είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 με την υποστήριξη του Open Society Foundations (OSF/OSIFE).

Από το 2013 μέχρι σήμερα, το SolidarityNow έχει διαθέσει 14,4 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξει συνολικά 73 προγράμματα, από τα οποία τα 45 αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό φάσμα, ενώ 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για να υλοποιηθούν 25 προγράμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης που συνδέεται με τη μετανάστευση και το προσφυγικό.

To SolidarityNow έχει υποστηρίξει το έργο πάνω από 70 οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, ενώ τα προγράμματα που υλοποιεί το SolidarityNowέχουν λάβει χρηματοδότηση από οργανισμούς όπως η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η UNICEF, η CARE International, o ίδρυμα Radcliffe, το EEA Grants, η Νορβηγική Πρεσβεία στην Ελλάδα κτλ.

Με την παροχή υπηρεσιών τόσο στον ντόπιο πληθυσμό όσο και στους μετακινούμενους πληθυσμούς, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην επανάκτηση του οράματος μιας ισχυρής Ευρώπης που βασίζεται στην αλληλεγγύη και τις ανοιχτές αξίες.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεραιότητές μας συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη
Βασική μας προτεραιότητα είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις, με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Προάσπιση δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων
Μόνο με τη συλλογική προσπάθεια θα πετύχουμε την άσκηση των βασικών δικαιωμάτων των ευάλωτων ή περιθωριοποιημένων ομάδων πληθυσμού ώστε καθένας να αισθάνεται και να λειτουργεί ως ισότιμο μέλος μιας συνεκτικής κοινωνίας.

Σύνδεση των νέων με εκπαιδευτικά προγράμματα και το εργασιακό περιβάλλον
Η καταγεγραμμένη υψηλή ανεργία των νέων στη χώρα, το εντεινόμενο φαινόμενο της μετανάστευσης του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού υποδαυλίζουν τις προσπάθειες εξόδου της χώρας από την κρίση. Γι’ αυτό και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, η επαφή τους με τις ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και η συμμετοχή τους σε δράσεις διεθνούς και εθνικού βεληνεκούς, αποτελούν απαντήσεις για την ανάσχεση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Συνηγορία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Συνεχίζοντας και επεκτείνοντας την ιστορική προσφορά του Open Society Foundations (OSF) σε θέματα υπεράσπισης και προάσπισης δικαιωμάτων, προσβλέπουμε στην ενδυνάμωση της φωνής μας σε ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνικής Ένταξης και συνοχής, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Αγωνιζόμαστε καθημερινά ώστε το κύριο μήνυμά μας να βρίσκει όλο και περισσότερους αποδέκτες: οι διακρίσεις δεν είναι η απάντηση στην κρίση που επηρεάζει όλους μας.


ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το όραμά μας γίνεται πράξη μέσω τριών βασικών αξόνων δράσης:

Προγράμματα

Το SolidarityNow σχεδιάζει και  υλοποιεί προγράμματα με κύριο στόχο δράσης την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε όσους πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση.
Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμούς (UNHCR, UNICEF, CARE International κτλ) για την κάλυψη περισσότερων αναγκών, την προσέγγιση περισσότερων ευάλωτων πληθυσμών και την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Τέτοια προγράμματα αφορούν:

  • στην αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης.
  • στην καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης με την πρόσβαση όλων σε βασικές υπηρεσίες υγείας αλλά και με επισιτιστική βοήθεια.
  • στην υπεράσπιση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
  • στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μειονοτήτων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κέντρα Αλληλεγγύης

Το SolidarityNow δημιούργησε και λειτουργεί δύο Κέντρα Αλληλεγγύης, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα

Βασίζονται στην ιδέα ενός κόμβου προσφοράς και βοήθειας με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να καλύψει την έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυσμών της κάθε πόλης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δωρεάν στα Κέντρα Αλληλεγγύης σε όλους όσους έχουν ανάγκη από υποστήριξη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, φαρμακευτική αγωγή, νομική υποστήριξη και συμβουλευτική, στήριξη της απασχολησιμότητας και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, προγράμματα στήριξης γονέων, παιδιών και εφήβων κ.ά.

Δωρεές & Προγράμματα

Μέσα από τις δωρεές που πραγματοποιούμε έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε από κοινού με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προγράμματα που ανταποκρίνονται στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες και το σημαντικότερο που δίνουν τη δυνατότητα στους αποδέκτες να αντιμετωπίσουν με αξιοπρέπεια τις προκλήσεις της καθημερινότητάς τους.

INFO

Δομοκού 2 (Συμβολή των οδών Δομοκού, Φιλαδελφείας και Σάμου), έναντι Σταθμού Λαρίσης, 2ος όροφος
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα εώς Παρασκευή (9:00-21:00)
T. 210 8220883, Fax: 210 8250986
Email: athens@solidaritynow.org