Δωρεά αεροστρωμάτων από ιδιώτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Τέσσερα αεροστρώματα για κατακλίσεις, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, προσέφερε ιδιώτης, δείχνοντας την έμπρακτη στήριξή του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στον καθημερινό αγώνα του για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα αεροστρώματα κατακλίσεων, συνοδευόμενα με τις αντλίες τους, αποτελούν πολύτιμη βοήθεια για τη νοσηλεία ασθενών, καθώς συμβάλλουν στην αποτροπή δημιουργίας ελκών κατάκλισης σε νοσηλευόμενους που παραμένουν για μεγάλη χρονική περίοδο σε ακινησία στην κλίνη τους.

Το Νοσοκομείο ευχαριστεί θερμά τον δωρητή Νίκο Κωνσταντά, συνταξιούχο δικηγόρο, καθώς τέτοιες πολύτιμες συνεισφορές ιδιωτών στον αγώνα έναντι της Covid-19 «οπλίζουν» το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με δύναμη και κουράγιο και αποτελούν πράξεις άξιες σεβασμού και επαίνου.

Πηγή: ert.gr