Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας»

Με την υπ. αρίθμ. 173975/Ζ1ΚΥΑ- ΦΕΚ B 6019 – 31.12.2020 – καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», κατ’ εφαρμογή της από 15-04-2020 σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος), στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώσεων, χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ. και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος κατ’ ισομοιρίαν και περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες υποτροφιών:

Υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Αποκλείονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

Υποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας -από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες- στη Γαλλία, νέων ερευνητών, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (ή μέρους του) σε εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Πηγή: – iPaidia.gr