ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται την Παρασκευή 29/1

Έρχεται πληρωμή για δώδεκα (12) κοινωνικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου

Στις 29 Ιανουαρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως είθισται άλλωστε, ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβάλει στους δικαιούχους δώδεκα (12) συνολικά κοινωνικά επιδόματα.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) είναι ο βασικός μοχλός υλοποίησης των πολιτικών  που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συνιστά ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δίνει στα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα την αξιοπρέπεια που τους αρμόζει στην επαφή τους με το κράτος.

Επιδιώκεται η εγκαθίδρυση ενιαίου, σύγχρονου και συνεκτικού διοικητικού συστήματος ανίχνευσης και αντιμετώπισης των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού. Στόχος είναι πάντα ο άνθρωπος. Η μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η στήριξη με τα κατάλληλα εργαλεία των ευάλωτων ομάδων την στιγμή ακριβώς που το έχουν ανάγκη.

Τα δώδεκα επιδόματα που πληρώνονται την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου είναι:

 1. Επίδομα Παιδιού (Α21)
 2. Επίδομα Γέννησης
 3. Επίδομα Στέγασης
 4. Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων
 5. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 6. Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα
 7. Επίδομα Ομογενών
 8.  Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
 9. “Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982”
 10. Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τα έτη 2019 και 2020.
 11. “Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019”
 12. Συνεισφορά δημοσίου για  δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού” Ν. 4714/2020  (Πρόγραμμα Γέφυρα)

Πηγή: alfavita.gr